Kurs for foreldre til hjertesyke barn (7-13 år), Tromsø

Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø

1-dagskurs for foreldre/foresatte til barn med medfødt eller ervervet hjertesykdom i aldersgruppen 7-13 år.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.


Neste dato: 7. mai 2019

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

 

 

Hvis barnet ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes: Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, boks 53, 9038 Tromsø.
 
Påmeldingsfrist: 12. april 2019


Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk UNN, Foreningen for hjertesyke barn (FFHB.no) og LMS UNN Tromsø.  
Kontaktinformasjon
Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk 
v/ Solfrid Kindlihagen  
Tlf: 77 66 97 58/ 77 66 92 42
Tove Berg Guttormsen
Tlf: 77 66 90 79

Sekretær  Tlf: 77 62 63 66/ 77 62 63 30

eller:   
LMS /Anne Jorid Strømholt
Tlf: 77 75 41 70
 
Mer informasjon
anne.jorid.stromholt@unn.no  

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Innhold

Kurset er for deg som:

 • Er foreldre/foresatte til barn med medfødt eller ervervet hjertesykdom i aldersgruppen 7 – 13 år
 • Ønsker å lære mer av fagfolk om hjertesykdom for å mestre hverdagen bedre
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon og
  dele erfaringer

Temaer kan være:

 • Pasienthistorie ved brukerrepresentant
 • Hjertesykdom v/lege
 • Fysisk aktivitet
 • Skoletilpasninger
 • Stønader
 • Erfaringsutveksling i grupper
 • Mestring av hverdagen

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om medfødte hjertefeil

Foreningen for hjertesyke barn

Oppfølging av ungdom og unge voksne med medfødte hjertefeil

Fant du det du lette etter?