HELSENORGE

Kurs: ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition, modul 3 og 4

 

bilde av materiell til ados

OM ADOS-2
ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begreset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. . Modul 3 og 4 benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk.


KURSARRANGØR OG KURSHOLDER

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) i Helse Nord. Kursholdere er psykologspesialistene Eirik Nordmark og Kjell Bjørgvin Nilsen, som begge er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

MÅLGRUPPE

Ansatte i spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar.

PRIS


KURSGODKJENNING

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

Fant du det du lette etter?