Kunnskapsbaserte strategier for opplæring av barn med autismespekterforstyrrelser

Fagseminar, 21.09.2016, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Nettverkene for tidlig innsats for førskolebarn med autisme i Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst inviterer til konferansen, som arrangeres i Bodø.
Forelesere på konferansen er Laura Schreibman som snakker om evidensbasert behandling i en kontekst av naturalistiske, atferdsanalytiske og utviklingsbaserte strategier. Jonathan Tarbox vil presentere eksekutivfunksjoner og opplæringstiltak.

Program
09:00 – 12:00
Evidensbasert behandling i en kontekst av naturalistiske, atferdsanalytiske og utviklingsbaserte strategier v/ Dr. Laura Schreibman 

12:00 – 13:00
Eksekutivfunksjoner og opplæringstiltak v/ Dr. Jonathan Tarbox

13:00 – 14:00
Lunch 

14:00 – 16:00 Eksekutivfunksjoner og opplæringstiltak forts.


Laura Schreibman
 Dr. Laura Schreibman er direktør og ledende forsker ved Autism Intervention Research Program ved Univserity of California, Sand Diego. Hun er også professor emeritus ved samme universitet. Hun tok sin Ph.D i 1972 ved UCLA under dr. Ivar Løvaas, og har siden dette fokusert sin forskning på atferdsanalyse og behandling av barn med autisme. 

Hennes forskning omfatter utvikling av naturalistiske atferdsanalytiske strategier (Pivotal Response Treatment), bruk av kunnskapsbaserte intervensjoner i barnehager og skoler, språk og oppmerksomhet, foreldreopplæring og kartlegging. Hun har publisert mer enn 160 forskningsrapporter, artikler og bøker.

Jonathan Tarbox
 Dr. Jonathan Tarbox er forskningsdirektør og regiondirektør ved FirstSteps i Los Angeles. Han har tidligere arbeided ved New England Center, Kennedy Krieger Institute og Center for Autism and Related Disorders. 

Dr. Tarbox er en aktiv forsker og har publisert mer enn 60 forskningsartikler og skrevet bøker om behandling av autisme. Han har spesielt fokusert på opplæring i komplekse språkferdigheter, sosiale ferdigheter og kognitive ferdigheter.

Målgruppe:
Ansatte i kommune og spes.helsetjeneste som jobber med barn med autisme (ASF)

Deltakelse koster kr. 1.890. Prisen inkluderer lunch og forfriskninger. Deltakerne må selv bestille overnatting om det er behov for det.

Påmelding med frist: 1. september.

Spørsmål kan rettes til Glenne regionale senter for autisme telefon 33 03 64 50 eller autismeteamet ved Nordlandssykehuset, telefon 75 50 19 38

Når og hvor

Dato
21.09.2016 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Radisson Hotel Blu, Bodø
 
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
Nettverkene for tidlig innsats for førskolebarn med autisme i Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst 
Mer informasjon
Klikk her for påmelding  
Fant du det du lette etter?