Kropp og selvfølelse - kompetanseutvikling om spiseforstyrrelser

Kurs, 11.02.2019-02.10.2019, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø

Kropp og selvfølelse er et kompetanseutviklingsprogram om spiseforstyrrelser for Helse-Nord i regi av Regionalt senter for spiseforstyrrelser for barn og unge (RSS) ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Aktuelle faggrupper/målgruppe for kurset: 

Kurset er tverrfaglig og relevant for alle som arbeider i en behandlingskontekst (førstelinjetjenesten eller spesialisthelsetjenesten) hvor de møter barn/ungdom eller voksne med spiseforstyrrelser.  

Aktuelle faggrupper kan være: Helsesøstre, leger/fastleger, psykiatere, fysioterapeuter, psykologer, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere, kliniske pedagoger, barnevernspedagoger og andre med relevant helse- og sosialfaglig høyere utdanning.  

Det utstedes kursbevis etter gjennomført kurs. Av kursbeviset framgår hvilke moduler man har deltatt i. Det er ikke eksamen eller arbeidskrav knyttet til deltagelsen.

Kurset vil bli søkt godkjent for aktuelle spesialiteter hos Den norske legeforening og Psykologforeningen.

Kropp og selvfølelse


Når og hvor

Dato
11.02.2019-02.10.2019 
Klokkeslett
Arrangør
Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, ta kontakt med koordinator for kompetanseprogrammet Kropp og selvfølelse Gunn Pettersen: Gunn.Pettersen@uit.no eller undervisnings- og nettverkskoordinator Mariann Sundström: mariann.sundstrom@unn.no, tlf. 77755753.
 

Modul en: 11. - 12. februar 2019

Innføringsseminar med fokus på grunnleggende kunnskap og forståelse av spiseforstyrrelser

Forelesere: Dosent Per Johnsson fra Universitetet i Lund, Sverige, Overlege Stein Inge Fandrem, Universitetssykehuset Nord-Norge
Erfaringskonsulent Annika Alexandersen

  • Spiseforstyrrelser – forståelse av spiseforstyrrelser ut fra ulike perspektiv
  • Somatisk og psykiatrisk utredning og diagnostikk
  • Sykdomsfaser og motivasjon til behandling
  • Samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjeneste 

Modul to: 25. - 26.april 2019

Behandling av spiseforstyrrelser 

Denne modulen vil omhandle sentrale behandlingstilnærminger som er anbefalt i Ny nasjonal retningslinje for behandling ved spiseforstyrrelser (2017).  

  • 25.april Familiebasert behandlingstilnærming (FBT). Ved psykolog, Ph.D Mette Bentz, Børne- og ungdomspsykiatrisk center København
  • 26.april Kognitiv terapi (CBT-E). Ved psykolog Asle Halvorsen, Seksjon for spiseforstyrrelser, Helse-Bergen

Modul tre: 1. - 2.oktober

Behandling i sengepost inkludert miljøterapi og familieterapi


Praktisk informasjon: 

Det medfører ingen kursavgift ved deltagelse. Den enkelte deltaker/arbeidsgiver må selv dekke reise og overnatting.  Kurset arrangeres i Tromsø på de opplyste datoer. 

Interessert? Sett av tiden og avklar muligheter for deltagelse med din leder. 
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)