Kreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", Harstad

Kurs , Neste planlagte dato er 3.-4. mai , Lærings- og mestringssenteret, Harstad

Kurs for deg som er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og er frisk.

Tilbudet er for deg som:

  • Er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og frisk
  • Ønsker å treffe fagfolk
  • Ønsker å møte andre i samme situasjon for å dele erfaringer og erverve ny kunnskap.

Temaer:

  • Angst og utfordringer i hverdagen, mestringsstrategier, veien videre –etter erklært frisk
  • Samliv
  • Fysisk aktivitet/kostholdsveiledning
  • Å bruke energien riktig
  • Utveksling av erfaringer

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte kreftsykepleier ved avdelingen. Du vil da bli registrert som aktuell deltaker og få innkalling fra sykehuset når du blir tildelt plass.

Når og hvor

Tid
Neste planlagte dato er 3.-4. mai
Klokkeslett
 
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 

Øvrige praktiske opplysninger:

 
Form: Gruppebasert opplæring, inntil 8 deltakere, og gjennomføres 2 ganger pr. år (vår/høst)

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Medisinsk dagenhet UNN Harstad  v/ kreftsykepleier Sølvi Nordgård
Tlf:770 15 525 e-post: solvi.nordgard@unn.no
Eller
Lærings- og mestringssenteret UNN Harstad v/rådgiver Monica Haukebøe Balswick
tlf:770 15785  E-post: monica.haukeboe.balswick@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Dagenheten, Medisinsk og Kirurgisk avd UNN Harstad, erfarene brukere og Lærings- og mestringssenteret UNN Harstad.


 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)