Kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet - kurs, Tromsø

Kurs, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Regionsenter for døvblinde, Tromsø

Spennende kurs for personer med kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet. Kurset arrangeres i månedsskifte august/september hvert år.

Møteplassen er et arrangement for personer med kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet tilhørende Nordland, Troms og Finnmark.

Gjennom brukermedvirkning har kurset en definert tydelig sosial funksjon, der brukere blir kjent med andre i samme situasjon, for så å møtes igjen neste år. Deltakere er med på å bestemme opplegget for neste års møteplass.

Regionsenteret for Døvblinde tilbyr et spennende opplegg med faglige foredrag, individuelle samtaler, fysiske aktiviteter og innslag av kunst og håndverksaktiviteter.

Søknadsfrist 18. juni. Ta kontakt med Regionsenteret for døvblinde, postboks 88, 9038 Tromsø eller tlf 777 55830. 

Når og hvor

Sted
Sydspissen hotell, Strandvegen 166, 9006 Tromsø


 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Regionsenter for døvblinde
 
Kontaktinformasjon
Regionsenteret for døvblinde
Postboks 88,
9038 Tromsø

Tlf.: 777 55830
 

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Regionsenteret for døvblinde

Fant du det du lette etter?