KOLS - opplæringstilbud, Tromsø

Kurs, 19.-20. april 2017, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

2 dagers kurs for pasienter med kols og deres pårørende.

Kurset er for deg som:

 •  Har KOLS eller er pårørende til en person med denne diagnosen.
 • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.
 •  Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.


Temaer vil være: 

 • Brukerforestilling om hverdagen med KOLS.
 • Innlegg fra lege om utredning og behandling av sykdommen.
 • Bruk av medikamenter.
 • Aktivitet og trening med tung pust.
 • Anfallsmestring, slimmobilisering og pusteteknikk.
 • Ernæring veed KOLS.
 • Behandlingshjelpemidler.
 • Gruppesamtaler om mestring av hverdagen med KOLS

Med forbehold om endringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Lungemedisinsk avdeling og du som pasient settes opp på venteliste til kurs via avdelingen.

Påmeldingsfrist: Henvisninger registreres fortløpende.

Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om en kortfattet e-henvisning til:
HLA Lungemedisinsk ekspedisjon, postboks 42, 9038 Tromsø. Henvisningen merkes: LMS-kurs
Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Du/dere vil få innkalling fra sykehuset omtrent 4 uker før kursstart.

Hvem som skal stå på henvisingen er avhengig av målgruppen for tilbudet:
Kurs som retter seg mot pasienten selv og pårørende.
Her skal både pasienten og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.

Kurs som retter seg mot pårørende til voksne over 18 år.
Henvisning knyttes opp mot pasient og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.

Kurs som retter seg mot foreldre til barn under 18 år og familie.
Her skal både navn og fødselsnummer på barnet og alle de som skal delta på kurset føres på henvisningen.

Når og hvor

Tid
19.-20. april 2017
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Ta gjerne kontakt med lms@unn.no om du ikke finner en dato som passer.
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.


Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter.

Praktiske opplysninger fra behandlingssted.


Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no
 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Carla Fagerli eller Britt Albrigtsen tlf 77 66 90 66 / 77 66 93 68
E-post: carla.fagerli@unn.no  eller britt.albrigtsen@unn.no
eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 70 E-post: Kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Lungemedisinsk avdeling LHL og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø.