KOLS- opplæringstilbud, Harstad

Kurs, Arrangeres 2 ganger per år. Neste dato er 19.- 20. september (totalt 4 uker) , Lærings- og mestringssenteret, Harstad

4 ukers (2 dager pr uke) behandling/opplærings-tilbud for personer med kols.

Tilbudet er for deg som:
• Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
• Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon, som du kan utveksle erfaringer med.

Temaer vil være:
• Hva er kols ? Sykdomslære
• Behandlingsprinsipper
• Medisinteknikk- og utstyr
• Hva gjør man ved forverrelse ?
• Å leve med kronisk lungesykdom
• Slimmobilisering og pusteteknikker/fysisk aktivitet i gymsal og basseng ved fysioterapeut
• Kosthold og ernæring
• Å slutte å røyke
• Pust – og energisparing ved ergoterapeut
• Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ Astma- og allergiforbundet
•  Trygderettigheter

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt din fastlege eller behandlende lege, som sender en henvisning til Diagnosestasjonens lungerehabilitering. Hvis du er aktuell som deltaker, vil du få tilsendt et tilbudsbrev, der du må sende inn svarslipp på at du ønsker å delta.

Når og hvor

Tid
Arrangeres 2 ganger per år. Neste dato er 19.- 20. september (totalt 4 uker)
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 
Kontakt
Ann-Cissel Furø (ann-cissel.furo@unn.no  )
Tlf: 77 01 51 05
Kathe Storelv Lien (kathe.storelv.lien@unn.no  ) Tlf: 77 01 51 15 
eller
Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad Tlf: 77 01 57 85 E-post:
lms@unn.no 
 

Dato-oversikt høst 2017

  • 19.-20. september
  • 26.-27. september
  • 3.-4.oktober
  • 10.-11. oktober

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 10 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasient hotellet Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter.

 Praktisk informasjon fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Lungepoliklinikken (Diagnosestasjonen) UNN Harstad:
Ann-Cissel Furø (ann-cissel.furo@unn.no  ) Tlf: 77 01 51 05
Kathe Storelv Lien (kathe.storelv.lien@unn.no  ) Tlf: 77 01 51 15 
eller
Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad Tlf: 77 01 57 85 E-post:
lms@unn.no