KOLS -lærings -og mestringskurs

Kurs for pasienter med kols og deres pårørende. 8-dagers kurs i Harstad, 2-dagerskurs i Tromsø og Narvik.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Lungemedisinsk avdeling og du som pasient settes opp på venteliste til kurs via avdelingen.

Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om en kortfattet e-henvisning til:
HLA Lungemedisinsk ekspedisjon, postboks 42, 9038 Tromsø. Henvisningen merkes: LMS-kurs
Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Du/dere vil få innkalling fra sykehuset omtrent 4 uker før kursstart.

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Innhold

Temaer vil være: 
  • Brukerforestilling om hverdagen med KOLS.
  • Innlegg fra lege om utredning og behandling av sykdommen.
  • Bruk av medikamenter.
  • Aktivitet og trening med tung pust.
  • Anfallsmestring, slimmobilisering og pusteteknikk.
  • Ernæring veed KOLS.
  • Behandlingshjelpemidler.
  • Gruppesamtaler om mestring av hverdagen med KOLS

Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.


Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

Reise

Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Nyttige nettadresser

Behandlingsprogram på UNN

Helsenorge.no sin side om kols

LHL

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kursoversikt


Fant du det du lette etter?