Jubileumskonferanse: Habilitering 30 år i Norge

 

 habilitering no.jpg

Om konferansen
De nasjonale ledernettverkene for barn – og voksenhabilitering inviterer til konferanse, for å markere at det er 30 år siden HVPU-reformen trådte i kraft. Habiliteringsseksjonen ved  UNN HF er teknisk arrangør.

Under konferansen ønskes det å sette fokus på hvordan habiliteringstjenesten har utviklet seg etter at reformen trådte i kraft, og på utfordringer innen fagområdet.  Det er invitert en rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere til tre fullspekkede dager i nord. 

PROGRAM MED HOTELLER/MØTEROM

ÅRSMØTEPAPIRER HABU

Årsmøtepapirer HABU
1 Saksliste
2 Innkalling til årsmøte AU barn og unge
3 Årsberetning 2021
4 Regnskap barn 2019-2021
5 Revisjonsrapport 2019-2021
6 Budsjettforslag 2021-2022
7 Handlingsplan 2021-2022
8 Årshjul HABU og HAVO 2021-2022
9 Representanter til HABU AU 2021
10 Statutter
11 Statutter med endringer 2021
Vedlegg 1: Forslag til endringer i statutter
Vedlegg 2: Forslag om etablering av nettverk innen koding
Vedlegg 3: AKKtiv - nasjonal sertifisering
Årsberetning 2020

ÅRSMØTEPAPIRER HAVO

Årsmøtepapirer HAVO
Innkalling/saksliste

Sak 4 Regnskap 2019 og 2020
Sak 5 Representanter til AU HAVO 2021
Sak 6.1 Forslag til årsmøtet i HAVO
Sak 6.2. Forslag til årshjul
Sak 7 Handlingsplan, 2021-2022
Sak 8 Budsjett AU
FOREDRAGSHOLDEREAnders Nordahl HansenProfessor i spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold

anders nordahl hansen5.jpg
Anne Elisabeth Skog
 


Fysioterapeut, Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold HF

no pic5.jpg
Anne-Marthe Nygård WiborgPsykologspesialist ved HABU, Helse Bergen HF


no pic5.jpg
Anne Lene Flatebø
Vernepleier/fagkonsulent ved HAVO på Sykehuset Telemark HFno pic5.jpg
Anne Lise HøylandAvdelingssjef for HABU på St.Olavs Hospital HF. Spesialist i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri
ane lise hoyland5.jpg
Arvid Nikolai Kildahl

Psykologspesialist, PUA og tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse og NevSom, Oslo universitets-sykehus HF
arve kildahl.jpg

Audny Anke

Professor, UiT Norges arktiske universitet og overlege ved Rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

audny_anke2.jpg

Bjørnar HasselProf. Dr. med./overlege Avd. for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus HF

bjorn hassel.jpg
Celine Saulnier
Psykolog med over 20 års erfaring i diagnostiske evalueringer av autismespekterforstyrrelser

celine saulnier5.jpg
Ellen Katrine RudOverlege ved avdeling for voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF

no pic5.jpg
Elin AndreassenVernepleier, HAVO, Akershus universitetssykehus HF


no pic5.jpg
Elin AntoniussenPsykologspesialist på Haukeland universitetssjukehus HF


elin anton5.jpg
Fred R. Volkmar
Professor i barnepsykiatri, pediatri og psykologi ved Yale School of Medicine og leder for barnepsykiatri ved Yale-New Haven Hospitalfred volkmar5.jpg
Frode Kibsgaard LarsenVernepleier/spesialrådgiver og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helsefrode k larsen 5.jpg
Giacomo VivantiProfessor ved forskningsprogrammet Early Detection and Intervention ved A.J. Drexel Autism Institute
Giacomo Vivanti5.jpg
Guro L. AndersenOverlege ved Habiliterings-senteret, Sykehuset i Vestfold HF


guro andersen5.jpg
Hanne Marit Bjørgaas
Overlege ved HABU i Helse Stavanger HF

hanne m bjørgaas5.jpg
Henriette MichalsenPsykolog og stipendiat ved Habiliteringsseksjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
no pic5.jpg
Ida Elken SønderbyPhD, K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT)
ida sonderby.jpg
Ingibjörg Sif AntonsdóttirPsykologspesialist ved HAVO på Sykehuset Telemark HF


no pic5.jpg
Ingrid Hild EvenrudFysioterapeut, Habiliterings-senteret, Sykehuset i Vestfold HF


no pic5.jpg
Ivar RettedalVernepleier ved HABU i Helse Stavanger HF


no pic5.jpg
Jan Erik Østvik


Teamleder/spesialpedagog, avd. for voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF
jan ostvik.jpg
Jasmina Majkic-TajsicAvd.overlege,  Habilitering for barn og unge Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HFno pic5.jpg
Jeanette KohtOverlege/PhD ved nevrologisk avd. Oslo universitetssykehus HF


jeanett koht.jpg
Jon Skranes
Overlege/leder av HABU og overlege i Regional Kompetanse-tjeneste - Medfødte Russkader på Sørlandet sykehus HFjon_skranes5.jpg
Jørgen FinvågFagkonsulent ved HABU Tromsø/Autismeteamet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF
jorgen finvag5.jpg
Kasia ChawarskaProfessor, leder av NIH Autism Center of Excellence ved Yale Child Study Center

KatarzynaChawarska5.jpg
Katarina KjærandsenPsykolog/PhD-student, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

no pic5.jpg
Kathrine C. Haavardsholm

Klinisk ernærings-fysiolog/cand.scient. ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
k haavardsholm.jpg

Lilia PopdorovaOverlege ved HAVO på Sykehuset Telemark HF


no pic5.jpg
Linda DavidPsykolog ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme barn og unge, Oslo universitetssykehus HF
linda david5.jpg
Linda HørsrudVernepleier ved HAVO på Sykehuset Telemark HF


linda horsrud5.jpg
Malin Rognlid


Psykolog ved Hab.enhet Harstad på Universitetssykehuset Nord-Norge HF
no pic5.jpg
Maria R. SkavåsOverlege/psykiater ved Hab.enhet Harstad på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og lektor ved Institutt for klinisk medisin på UiT - Norges arktiske universitet
no pic5.jpg
Marianne Berg Halvorsen 


PhD/psykologspesialist, HABU Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
marianne halvorsen.jpg
Marius StorvikFørsteamanuensis/jurist ved Det juridiske fakultet på UiT - Norges arktiske universitet
Marius storvik5.jpg
Mark PalmieriPsykolog, Board Certified Behavior Analyst og meddirektør for Center for Children with Special Needs (CCSN)
mark palmieri.jpg
Mette Ulvestad Talleraas


Spesialpedagog ved HABU, Helse Bergen HF

no pic5.jpg
Michael BlochAssociate Professor ved Child Study Center på Yale School of Medicine. Han er utdannet i psykiatri ved samme institusjonmichael bloch5.jpg
Monica Stolen DønnumVernepleier, HAVO, Akershus universitetssykehus HF


no pic5.jpg
Monica I. OlsenVernepleier og stipendiat ved Habiliteringsseksjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
minica ilsel

Morten BergerVernepleier og prosjektleder for e-Plan ved Avd. for nevro-habilitering, Oslo Universitets-sykehus HF
morten berger5.jpg
Oddbjørn Hove


Psykologspesialist (PhD) og funksjonsleder PPU, Helse Fonna HF
oddb hove5.jpg
Odd Bakken


Spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet

no pic5.jpg
Per Håkan Brøndbo 
Ph.D/psykologspesialist, UiT-Norges arktiske universitet
perhakan.jpg
Per V. WilhelmsenSeksjonsleder, Habiliterings-seksjonen på Universitets-sykehuset Nord-Norge HF

per_wilhelmse5.jpg
Peter Vermeulen


Pedagog, PhD i psykologi og utdanningsvitenskap

pervermuelen5.jpg
Roald Øien
Professor (Special Education/Developmental Psychology) ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på UiT - Norges arktiske universitet
roald oien5.jpg
Roy Salomonsen


Fagkonsulent ved HABU Tromsø på Universitetssykehuset Nord-Norge HF
roy salamonsen5.jpg
Sigrun Hope


Overlege/PhD ved avd. for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus HF
sigrunhope.jpg
Silja Nicoline AngellsenSeniorrådgiver i Helse-direktoratet, avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
no pic5.jpg
Stine Mjåtvedt

Psykologspesialist ved Autismeteamet i Helse Bergen HF
stina mjaatv 5.jpg
Svein Eirik Skåle


Overlege ved HAVO på Sykehuset Telemark HF

svein skale6.jpg
Terje Baasland


Seksjonsleder for HAVO i Sykehuset Telemark HF

terje b5.jpg
Tor Øystein Seierstad


Samfunnsmedisiner, arbeider som medisinsk rådgiver hos LOGEX Norge
tor oystein seierstad5.jpg
Valeria Marton
Overlege/spesialist i medisinsk genetikk ved Habiliterings-seksjonen på Universitets-sykehuset Nord-Norge HF
Valeria Marton5.jpg
Wenche Fjeld


Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
wenchefjeld5.jpg

Fant du det du lette etter?