Introduction to RCT

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 03.09.2018-05.09.2018

Kurs i regi av Klinisk forskningsavdeling, UNN Tromsø og Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø.
Kurset er beregnet på PhD-studenter og helsearbeidere som ønsker å lære mer om RCT’er, slik at man kan designe egne studier.

Kurset går over tre dager, 3. 4. og 5. september, 2018. For å oppnå studiepoeng (2 ECTS) må kursprøven leveres og vurderes som bestått, samt påmelding skje via UiT http://uit.no/helsefak/forskning/phd/emner

Det er ingen krav om avlagt eksamen hvis man ikke trenger studiepoeng

Læringsmål:

  • å kunne formulere problemstillingen som skal besvares med RCT

  • å kunne definere forsøksgrupper

  • å kunne velge riktig design og randomiseringsmetode

  • å kunne planlegge, initiere og gjennomføre RCT (primært under veiledning eller i team)

  • å ha kjennskap til dokumentasjons- og registreringskrav for kliniske utprøvinger

  • å ha kjennskap til statistiske analysemetoder og utfordringer ved kliniske utprøvinger

  • å kunne tilnærme seg studier av helserelatert livskvalitet og pasient-rapporterte utfall

  • kritisk selvstendig lesing av publiserte RCT rapporter gjennomført av andre.

Undervisningsspråk:          Engelsk
Kurslokaler:                        MH-bygget
Påmeldingsfrist:                24. august 2018            

Kursavgift:                           Ingen

Lenke til påmelding ved KFA  (kun for dem som ikke trenger studiepoeng): 
Klinisk Forskningsavdeling, UNN Tromsø kontaktperson: Ingrid Sanstad: Ingrid.Dorthea.Sandstad@unn.no  

Kursansvarlig:
Kari Jenssen Lægreid , Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT  kari.j.lagreid@uit.no

Velkommen skal du være!


HEL-8018 Introduction to RCT

Location: The Faculty of Health Sciences, MH, Universitetsvegen 61 (west), Hansine Hansensveg 66 (south), Hansine Hansensveg 74 (east)).

For information and inquiries, please, contact: Kari Jenssen Lægreid (kari.j.lagreid@uit.no) or Svetlana Zykova (svetlana.zykova@uit.no)

HEL-8018 Introduction to RCT

Time

Duration

Lecture

Lecturer

Day 1

min

September 3


08.45-09.00

15

Registration and coffee


09.00-09.15

15

Introduction and information

Svetlana Zykova

09.15-10.00

45

Introduction to evidence – ways to deal with confounding

Mike Clarke

10.00-10.15

15

Coffee


10.15-1100

45

Defining the research question. Choice of study population, intervention and group comparison. Avoidance of bias, outcomes, part I

Mike Clarke

11.00-11.15

15

Coffee


11.15-12.00

45

Defining the research question. Choice of study population, intervention and group comparison. Avoidance of bias, outcomes, part II

Mike Clarke

12.00-13.15

75

Lunchbreak


13.15-14.00

45

Randomization and concealed allocation. How to randomize in real life?

Mike Clarke

14.00-14.15

15

Coffee


14.15-15.00

45

How to write a protocol

Rune Bruhn Jakobsen

15.00-15.15

15

Coffee


15.15-16.00

45

Registration of clinical studies

Rune Bruhn Jakobsen

Day 2


September 4


08.15-09.00

45

Alternative trial design (explanatory/pragmatic, multi arm, cluster, cross-over, factorial, non-inferiority studies), part I

Mike Clarke

09.00-09.15

15

Coffee


09.15-10.00

45

Alternative trial design (explanatory/pragmatic, multi arm, cluster, crossover, factorial, non-inferiority studies), part II

Mike Clarke

10.00-10.15

15

Coffee


10.15-11.00

45

Sample size and power calculation

Tonje Braaten

11.00-12.15

75

Lunchbreak


12.15-13.00

45

Incomplete data

Mike Clarke

13.00-13.15

60

Coffee


13.15-14.00

45

Multiple testing and subgroup analysis

Mike Clarke

14.00-14.15

15

Coffee


14.15-15.00

45

Complex interventions

Sameline Grimsgaard

Day 3


September 5


08.15-09.00

45

Ethical considerations in RCTs

Åge Wifstad

09.00-09.15

15

Coffee


09.15-10.00

45

Patient Reported Outcomes/ Health related quality of life in RCTs

Tove Aminda Hansen

10.00-10.15

15

Coffee


10.15-11.00

45

Patient Reported Outcomes/ Health related quality of life in RCTs

Tove Aminda Hansen

11.00-11.15

15

Coffee


11.15-12.00

45

Clinical trial regulation, monitoring and data quality.

Gunn-Janne Paulsen

12.00-13.15

75

Lunchbreak


13.15-14.00

45

From idea to results. Challenges in implementation of RCTs

Claus Klingenberg

14.00-14.15

15

Coffee


14.15-15.00

45

Consort and Equator network

Ingvild Pettersen


Lecturers confirmed

Mike Clarke, DPhil, professor of Clinical Epidemiology, University of Oxford, UK and Director of the Northern Ireland Hub for Trials Methodology Research, Queen's University Belfast, UK.

Sameline Grimsgaard, professor, The Department of Community Medicine, University of Tromsø.

Rune Bruhn Jakobsen, associate professor, The Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo

Tonje Braaten, associate professor, The Department of Community Medicine, University of Tromsø

Åge Wifstad, associate professor, University of Tromsø

Claus Klingenberg, professor, University Hospital of North Norway

Tove Aminda Hansen, associate professor, Department of Health and Care Sciences, University of Tromsø

Gunn-Janne Paulsen, clinical monitor, University Hospital of North Norway

Ingvild Pettersen, PhD, RCT coordinator, University Hospital of North Norway

Når og hvor

Dato
03.09.2018-05.09.2018 
Klokkeslett
08:45-15:45
Sted
MH-bygget
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.