Innføringskurs om autisme

Kurs, 19. oktober 2020, kl. 10:30 - 15:00, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Habilitering for barn og unge v/Autismeteamet tilbyr innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.

Tema for kurset vil på den ene siden være en innføring av kjennetegn, årsaker, forekomst, prognose og på den andre siden en innføring over aktuelle tiltak og tilrettelegginger for denne gruppa. Kurset gir grunnleggende innføring i autisme, og er del i en kursserie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme. Senere kurs bygger på at man kjenner til det grunnleggende om autisme.

Når og hvor

Tid
19. oktober 2020, kl. 10:30 - 15:00
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
  
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
 
Kontaktinformasjon
E-post: eirik.nordmark@unn.no   
Telefon: 77 75 59 40
Telefaks: 77 75 59 41

Habilitering for Barn og Unge (HABU) UNN,
Gimleveien 70
9019 TROMSØ
 

Forelesere:
Eirik Nordmark (psykologspesialist)
Jeff Lewis (psykologspesialist)

Kursavgift:
Kurset koster kr. 450,- pr. deltaker
Foreldre kr. 150,-

Påmeldingsfrist:
05.10.20

Påmelding

Deltakerne må selv ta med mat til lunsj evt. handle det i kantine. Kaffe/te er inkludert.

Målgruppen vil være både foresatte og andre som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser. Aktuelle yrkesgrupper kan være ledere, konsulenter og miljøpersonell innen pleie og omsorg, videre helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt ansatte i barnehage, skole og i PP-tjenester.

Hvis dere har noen spørsmål angående kurset, så ta kontakt med Eirik Nordmark på tlf. 77 75 59 40.  Vi ønsker dere vel møtt til et spennende kurs. 

Kjenner du andre som kan ha interesse av et slikt kurs er vi takknemlig hvis dere kan bringe denne invitasjonen videre. 

NB! Kurset avvikles med forbehold om at det blir nok påmeldte.


Fant du det du lette etter?