Innføringskurs om autisme

Kurs , Barnehabiliteringen, Tromsø

HABU v/Autismeteamet inviterer til innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.

Tema for kurset vil på den ene siden være en innføring av kjennetegn, årsaker, forekomst, prognose og på den andre siden en innføring over aktuelle tiltak og tilrettelegginger for denne gruppa. Kurset gir grunnleggende innføring i autisme, og er del i en kursserie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme. Senere kurs bygger på at man kjenner til det grunnleggende om autisme.

Målgruppen vil være både foresatte og andre som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser. Aktuelle yrkesgrupper kan være ledere, konsulenter og miljøpersonell innen pleie og omsorg, videre helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt ansatte i barnehage, skole og i PP-tjenester. 

Deltakere som er foreldre/foresatte, deltakere med funksjonshemming og ledsagere, som har henvisning fra lege og/eller innkalling fra Barnehabiliteringen til kurs/opplæring i regi av godkjent helseinstitusjon, vil kunne bruke innkallingen som rekvisisjon til NAV slik at dere får dekket reise- og oppholdsutgifter etter Folketrygdlovens satser og regler (lovens § 5-16 til 5-18).

Kostnader som overstiger Folketrygdens satser vil dere selv måtte dekke. Dere har også rett til opplæringspenger. Det vil si at NAV dekker for tapt arbeidsfortjeneste, etter Folketrygdens satser. Det er her ulik praksis hos arbeidsgiver. Noen gir permisjon med lønn og får refusjon fra NAV, andre gir permisjon uten lønn og du må da selv søke refusjon fra NAV.


Når og hvor

Dato
22.05.2019
Klokkeslett
10:30-15:00
Sted
UNN Tromsø
UNN Tromsø, Breivika.
Auditoriet A3-503
 
Arrangør
Barnehabiliteringen, Tromsø
Autismeteamet 
Kontakt
Hvis dere har noen spørsmål angående kurset, så ta kontakt med Jens Bjørnar Jensen på tlf. 777 55940.  Vi ønsker dere vel møtt til et spennende kurs.
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema (frist 15.05.19)  

Forelesere:

  • Eirik Nordmark, psykologspesialist, Barnehabiliteringen UNN
  • Jens Bjørnar Jensen, spesialpedagog, Barnehabilitering UNN

Kurset koster kr. 450,- pr. deltaker. Foreldre kr. 150,-

Deltakerne må selv ta med mat til lunsj evt. handle det i kantine.

Program


Onsdag 22. mai 2019, klokkeslett 10:30 - 15:00

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)