HELSENORGE

Innføringskurs i statistikk og statistikkprogrammet SPSS - november 2022

Klinisk forskningsavdeling tilbyr 2-dagers innføringskurs i statistikk og bruk av SPSS for forskere, ph.d.- og masterstudenter og andre interesserte ved alle helseforetak i Helse Nord.

Innføringskurs i statistikk og statistikkprogrammet SPSS

Klinisk forskningsavdeling arrangerer innføringskurs i statistikk og bruk av SPSS. Kurset er et praktisk brukerkurs med innlagte øvelser i bruk av SPSS. Det er en fordel om man har noe kunnskap i medisinsk statistikk før kurset begynner.

Målgruppen for kurset er forskere, stipendiater og mastergradsstudenter i helseforetakene i Helse Nord. Også andre som har bruk for SPSS i arbeidet, kan melde seg på kurset.

Kursprogrammet er vedlagt.

Tid: 22. og 23. november 2022

Sted: Universitetet i Tromsø, MH-bygget, U6.A2C Auditorium 2

Påmelding: her

Påmeldingsfrist: 14.november

Kurset gjennomføres hybrid med fysisk oppmøte UiT og digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Husk å krysse av for om du deltar stedlig eller digitalt via Teams i påmeldingsskjema. 

Kursleder: Professor/statistiker Tom Wilsgaard, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT og forskningsveileder ved Klinisk forskningsavdeling

OBS: Før kurset starter forutsettes det at deltakerne har klargjort og disponerer egen PC eller Mac med SPSS ferdig installert. 

Kurset vil bli gitt på norsk/The course will be given in Norwegian.

Kurset er et gratis.

Det tas forbehold om nok påmeldte deltakere for gjennomføring av kurset. Ved stor pågang av påmeldte opprettes venteliste.

Fant du det du lette etter?