Innføringskurs i statistikk og statistikkprogrammet SPSS

Klinisk forskningsavdeling tilbyr innføringskurs i statistikk og bruk av SPSS for forskere, ph.d.- og masterstudenter og andre interesserte ved alle helseforetak i Helse Nord. Årets kurs gjennomføres digitalt ved bruk av Teams.

Klinisk forskningsavdeling arrangerer innføringskurs i statistikk og bruk av SPSS. Kurset er et praktisk brukerkurs med innlagte øvelser i bruk av SPSS. Det er en fordel om man har noe kunnskap i medisinsk statistikk før kurset begynner.

Målgruppen for kurset er forskere, stipendiater, mastergradsstudenter, men også andre som har bruk for SPSS i arbeidet kan melde seg på kurset.

Tid:        25 og 26 november 2020

Kurset gjennomføres heldigitalt ved bruk av Microsoft Teams.

Påmelding: her

Påmeldingsfrist: 18.november

Kursleder: Professor/statistiker Tom Wilsgaard, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT og forskningsveileder ved Klinisk forskningsavdeling

Det er en forutsetning at deltakerne disponerer PC eller Mac og at SPSS er installert på forhånd, før kurset starter.

Kurset vil bli gitt på norsk/The course will be given in Norwegian. Kursprogram er vedlagt.

Kurset er et gratis.

Antall deltakere: minimum 10 maksimum 15

Kursprogram


Fant du det du lette etter?