Innføring i statistikk på 10 timer

Kurs, 05.02.2018-06.02.2018

Statistiker Kathrine Frey Frøslie fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse tilbyr i samarbeid med Klinisk forskningsavdeling på UNN et innføringskurs i statistikk og forskningsmetode, tilpasset klinikere.

Kursavgift: kr 500 (inkluderer lunsj). Kostnadssted/fakturaadresse må oppgis ved påmelding

Påmeldingsfrist 30. januar 2018

Statistikk er essensielt ikke bare for forskere, men også for helsearbeidere som ønsker å holde seg oppdatert eller utvikle sin egen kunnskap innen sitt felt . Kurset passer for den som ønsker å få et overblikk over grunnleggende temaer i statistikk, enten målet er å lese faglitteratur eller drive egen forskning.

Det kreves ingen formelle forkunnskaper. Det gis ingen obligatoriske oppgaver, eksamen eller data-øvelser ut over diskusjoner i løpet av kurset og de utfordringene dere selv har i egne forskningsprosjekter eller når dere skal lese faglitteratur.  Det gis følgelig ikke formell uttelling i form av studiepoeng. Kurset er intensivt, med 10 klokketimer undervisning fordelt på 2 dager

Innhold:

  1. Forskningsprosessen og prosjektbeskrivelsen.
  2. Ulike typer data og presentasjon av dem. SD og SE – spiller det noen rolle hva vi velger?
  3. Normalfordeling og sentralgrenseteoremet. SD eller SE? Og hvor kommer formelen «mean ± 1.96 SE» fra?
  4. T-test, Mann-Whitney-test (Wilcoxon), transformasjoner, enveis ANOVA og Kruskall-Wallis-test. Alle løser de samme grunnleggende problemstilling, men i statistikkbøkene finner du dem under svært ulike overskrifter. Hva er problemstillingen og hvorfor er dette egentlig veldig enkelt?
  5. Tabellanalyse: Hypotesetest (Pearsons kjikvadrat), OR og RR. Hvorfor er også dette metoder som løser den samme grunnleggende problemstillingen som i forrige forelesning, og hvordan kan vi bruke SPSS til å jukse frem konfidensintervaller for OR og RR?
  6. Korrelasjon og oppsummering av bivariate tester for kategoriske og kontinuerlige data
  7. Overlevelsesanalyse og bivariat test for sensurerte data
  8. Repeterte målinger på en time
  9. Utvalgsberegning
  10. Samsvar: Reliabilitet og validitet – hvorfor er det viktig å ha tenkt på dette og hvorfor kan det være feil å bruke paret t-test og korrelasjon som analysemetoder her?

Har du kolleger som du tror dette kan passe for, så ta dem med! Anbefaler alle som deltar å møtes til kollokvier etter kurset for å diskutere utfordringer i møte med statistikk og forskningsmetode!

Påmelding: https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=87PX8WAXL9

Forbehold for gjennomføring av kurset er at det er nok påmeldte deltakere

Vel møtt!

Når og hvor

Dato
05.02.2018-06.02.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Auditorie 2 MH - første dag
Auditorie 1 MH - andre dag
 
Fant du det du lette etter?