Innføring i litteratursøk, forskningsmetodikk og -etikk

Ny dato for kurset Innføring i litteratursøk, forskningsmetodikk og -etikk for leger i spesialisering (LIS), blir fredag 20. november ved UNN Breivika. Deltakelse via Skype vil være mulig.

Kurset er et tilrettelagt kurs for leger under spesialisering (LIS 2 og 3), men vil også være åpent for andre interesserte ved UNN, andre HF i Helse Nord og ansatte ved UiT.

Kurset er anbefalt læringsaktivitet til noen sentrale læringsmål i felles kompetansemodul (FKM) for alle spesialiteter for LIS 2 og 3. Se mer informasjon i vedlagte kursprogram. For de som følger ny utdanningsordning, vil deltakelse på kurset være obligatorisk for å få godkjent de aktuelle læringsmålene og kurset må være gjennomført før man kan søke om å bli spesialist. Kurset gjennomføres en gang per år ved UNN.

Kurset arrangeres fredag 20. november ved UNN Breivika. Kurslokale vil bli annonsert senere. Dersom Korona situasjonen krever det vil hele kurset gis digitalt. Deltakelse via Skype vil uansett være mulig for de som har behov for det – kryss av for dette i påmeldingsskjemaet.

I tillegg til dette heldagskurset anbefales Helsebibliotekets e-læringskurs i kunnskapsbasert praksis for å dekke læringsmål 32 og 34.

Kurset er utviklet for leger i spesialisering, men kan tas av alle. Det er tilgjengelig i de regionale helseforetakenes læringsportaler. Hvis du er ansatt i et helseforetak, anbefaler vi at du tar kurset via læringsportalen slik at det blir registrert at du har gjennomført kurset. Kurset er modulbasert og hele kurset tar 4-5 timer å gjennomføre.

Programmet

Les mer om kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket.no)



Fant du det du lette etter?