Innføring i lineær regresjon

Kurs, 14.03.2018-15.03.2018

Trenger du å forstå lineær regresjon for å holde deg oppdatert på faglitteraturen? Eller trenger du å gjøre regresjonsanalyse selv, men vet ikke hvilken ende du skal begynne i?

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse har kontorer på OUS Rikshospitalet, men ansatte over hele landet. Nå tilbyr kvinnehelsesenterets statistiker Kathrine Frey Frøslie i samarbeid med Klinisk forskningsavdeling på UNN et to-dagers kurs i lineær regresjon.

Kursavgift: kr 500 (inkluderer lunsj). Kostnadssted/fakturaadresse må oppgis ved påmelding.

Påmeldingsfrist 8. mars 2018.

Foreleser: Kathrine Frey Frøslie, statistiker og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Kurset er utenfor alle formelle universitetskurs, og det gjennomføres derfor ikke noen obligatoriske oppgaver, pc-øvelser eller eksamen. Deltakelse gir heller ingen formell uttelling i form av studiepoeng. Målet er at alle skal få en bedre grunnforståelse for hva regresjonsanalyse er, når det brukes, og hva vi må tenke på hvis vi skal gjøre en slik analyse.

Temaer som dekkes:

  • Hva menes med en lineær funksjon, hvordan formulerer vi det, og hvordan ser den ut når vi skal gjøre lineærregresjon?
  • Hva er en responsvariabel, forklaringsvariabel, prediktor, og residualer?
  • Når bruker vi de ulike regresjonsmodellene?
  • Hva er en regresjonskoeffisient, og hvorfor er den så viktig?
  • Hva menes med univariat og multippel regresjon?
  • Hvordan bygger vi en regresjonsmodell?
  • Forskjell på regresjonanalyse for å prediksjonsformål og for å studere mekanismer.

Forbehold for gjennomføring av kurset er at det er nok påmeldte deltakere

Påmelding:  https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=PXKKFANYXN

Vel møtt!

Når og hvor

Dato
14.03.2018-15.03.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
auditorium 9 MH –første dag
auditorium 2 MH –andre dag
 
Fant du det du lette etter?