IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom) - ungdomskurs

Kurs, 6.-7. mars 2017, Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Tromsø

Medisinsk klinikk ved UNN Tromsø arrangerer IBD ungdomskurs. Påmelding ved henvisning fra fastlege.

Kurset inngår orientering om sykdommen og behandling av denne, samt undervisning og erfaringsutveksling om temaer knyttet til å leve med kronisk sykdom.

Utgifter til reise og opphold refunderes fra pasientreiser etter gjeldende satser og egenandel.

Kurset som skulle gå i november 2016 er desverre avlyst.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Påmelding sendes primært elektronisk til:

Medisinsk klinikk
Gastro/Nyre
Postboks 101
9038 Tromsø

Når og hvor

Tid
6.-7. mars 2017
Sted
UNN Tromsø
  
Arrangør
Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Tromsø
 
Kontakt
Medisinsk poliklinikk/dagenhet:

Telefon 776 28191 på hverdager fra kl 13.00-14.30.
 

Kurset arrangeres jevnlig og i samarbeid med læring og mestringssentret ved UNN, Norilco og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF).