Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Kurs, 19.04.2017-20.04.2017, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Kurs for foresatte og andre som kommer i kontakt med barn og unge med utviklingsforstyrrelse

Barnehabiliteringen inviterer til kurs om tilrettelegging for dagliglivets aktiviteter hjemme, i bolig, i barnehage og på skole. Tema vil være hvordan man kan skape gode betingelser for læring og utvikling gjennom tilrettelegging og opplæring. Vi kommer innom både generelle prinsipper og strategier rettet mot spesifikke områder som søvnproblemer og spisevansker. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, Asperger syndrom, utviklingshemming eller liknende diagnoser. Kurset er fra en serie som behandler forskjellige sider ved temaet autisme.  Andre kurs i serien er innføring om autisme, tidlig identifisering, sosial fungering, språk og kommunikasjon og utfordrende atferd.

Målgruppe:  Målgruppen vil være både foresatte og andre som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med autisme, Asperger syndrom, utviklingshemming eller liknende diagnoser. Aktuelle yrkesgrupper kan være ledere, konsulenter og miljøpersonell innen pleie og omsorg, videre helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt ansatte i barnehage, skole og i PP-tjenester.

Forelesere: Vernepleier/fagkonsulent Roy Salomonsen, Barnehabiliteringen, UNN.
Psykolog Jeff Lewis, Barnehabiliteringen, UNN.
Lærer/fagkonsulent Jørgen Finvåg, Barnehabiliteringen, UNN.

Når og hvor

Dato
19.04.2017-20.04.2017 
Klokkeslett
12:00-15:30 19.04.17 kl. 12:00 -15:30 og 20.04.17 kl. 08:30-15:30
Sted
UNN Åsgård
Fyrhuset  kurs- og konferansesenter, Åsgård UNN, Tromsø
19.04.17 kl. 12:00 -15:30
20.04.17 kl. 08:30-15:30
 
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
 
Kontaktinformasjon
Vernepleier/fagkonsulent Roy Salomonsen, Barnehabiliteringen, UNN.
Kursansvarlig kan kontaktes på telefonnummer 77 75 59 40.
 

Pris: Kr. 1.200,- per deltaker inkl. kaffe/te og enkel lunsj på dag 2.
Foresatte kr. 300,-*.

Påmelding:  https://barnehabiliteringen.typeform.com/to/EcMl3a

Påmeldingsfrist:  14.04.2017

NB! Kurset avvikles med forbehold om at det blir nok påmeldte. Påmeldingen er bindende etter at påmeldingsfristen er ute.

Parkering: Det er begrenset parkering så vi vil oppfordre deltakerne til å benytte alternativ transport.
Bussruter: www.tromskortet.no

Kursdeltakere som ikke jobber på UNN bruker parkeringsautomaten ved hovedinngangen. Følg skilting til gjesteparkering.

* Deltakere som er foreldre/foresatte, deltakere med funksjonshemming og ledsagere, som har henvisning fra lege og/eller innkalling fra Barnehabiliteringen til kurs/opplæring i regi av godkjent helseinstitusjon, vil kunne bruke innkallingen som rekvisisjon til NAV slik at dere får dekket reise- og oppholdsutgifter etter Folketrygdlovens satser og regler (lovens § 5-16 til 5-18). Kostnader som overstiger Folketrygdens satser vil dere selv måtte dekke. Dere har også rett til opplæringspenger. Det vil si at NAV dekker for tapt arbeidsfortjeneste, etter Folketrygdens satser. Det er her ulik praksis hos arbeidsgiver. Noen gir permisjon med lønn og får refusjon fra NAV, andre gir permisjon uten lønn og du må da selv søke refusjon fra NAV.

Foredrag fra kurset

Atferdsavtaler 20.04.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Barnehabilitering/Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser/Atferdsavtaler 20.04.2017.pdfAtferdsavtaler 20.04.2017.pdf
Stress 19.04.2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Barnehabilitering/Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser/Stress 19.04.2017.pdfStress 19.04.2017.pdf
Aktivitetsplaner 20.04.2017 PDF.PDFhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Barnehabilitering/Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser/Aktivitetsplaner 20.04.2017 PDF.PDFAktivitetsplaner 20.04.2017 PDF.PDF
Motivasjon 20.04.2017 PDF.PDFhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Barnehabilitering/Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser/Motivasjon 20.04.2017 PDF.PDFMotivasjon 20.04.2017 PDF.PDF
Søvn.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Barnehabilitering/Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser/Søvn.pdfSøvn.pdf
Spisevansker.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Barnehabilitering/Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser/Spisevansker.pdfSpisevansker.pdf
Overganger.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Barnehabilitering/Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser/Overganger.pdfOverganger.pdf
En bedre hverdag 19.04.17.pdfhttps://unn.no/Documents/Kurs og konferanse/Barnehabilitering/Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser/En bedre hverdag 19.04.17.pdfEn bedre hverdag 19.04.17.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)