Hjerteskole Tromsø

Kurs , Hver måned bortsett fra juli , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

3-dagers kurs for deg som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.

 Tilbudet er for deg som:

 • Har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris med eller uten utblokking og stenting
 • Har gjennomgått bypass- og klaffeoperasjon
 • Har enkelte hjerterytme-sykdommer og lett hjertesvikt
 • Ønsker å lære mer om sykdomme for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg
 • Er pårørende/nærperson


Temaer:

 • Brukerinnlegg ved brukerrepresentant
 • Mestring av hverdagen – livsstilsendring ved sykepleier
 • Ernæring ved klinisk ernæringsterapeut
 • Trening og fysisk aktivitet (teori) ved fysioterapeut
 • Trim i treningssal ved fysioterapeut
 • Anatomi,fysiologi, sykdomslære, risikofaktorer og behandling ved overlege Hjertemedisinsk avdeling
 • Medisiner ved farmasøyt
 • Gruppe med fysisk trening ved fysioterapeut hvor man kan få litt individuelle råd
 • Legekonsultasjon og gruppesamtale

 • Tanker og følelser rundt det å ha blitt hjertesyk

 Med forbehold om endringer.

Velkommen!

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt sykepleier evt. lege ved din avdeling, og be dem sende en kort henvisning til UNN, Hjerte-karpoliklinikken, postboks 102, 9038 Tromsø. Fastlegen kan også henvise til hjerteskole.

Hvem som skal stå på henvisingen er avhengig av målgruppen for tilbudet:
Kurs som retter seg mot pasienten selv og pårørende.
Her skal både pasienten og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.

Kurs som retter seg mot pårørende til voksne over 18 år.
Henvisning knyttes opp mot pasient og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.

Kurs som retter seg mot foreldre til barn under 18 år og familie.
Her skal både navn og fødselsnummer på barnet og alle de som skal delta på kurset føres på henvisningen.

Deltakerne vil få innkalling fra aktuell sykehusavdeling.

Når og hvor

Tid
Hver måned bortsett fra juli
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.  Kursene går over 3 dager.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, tlf 77 75 41 70. E-post:
lms@unn.no
 

Datoer

2018:
20.-22. august
17.-19. september
1.-3. oktober
5.-7. november
10.-12. desember

2019
14.-16.januar
18.-20. februar
18.-20. mars
15.-17. april
06.-08. mai
03.-06. juni
26.-28. august
26.-28. september
21.-23. oktober
11.-13. november
02.-04. desember

Form: Gruppebasert opplæring og legekonsultasjon, inntil 10 deltakere som i tillegg kan ta med inntil en pårørende hver.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet.
 Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktisk informasjon fra behandlingssted
 
Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon avreise og oppholdsutgifter.
 Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Hjerte- og lungeklinikken v/sykepleier: Helene Stabell (Helene.Bertheussen@unn.no ), tlf. 776 27667 eller 776 26910
 
Lærings- og mestringssenteret, tlf 77 75 41 70. E-post:
lms@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom LHL, Hjerte- og lungeklinikken og Lærings- og mestringssenteret - UNN.

 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)