Hjerteskole - opplæringstilbud, Harstad

Kurs, Dato er ikke satt., Lærings- og mestringssenteret, Harstad

2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.

Tilbudet er for deg som:

  • Har angina pectoris, gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerteoperasjon
  • Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å mestre hverdagen
  • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme, eller andre erfaringer enn deg.

Temaer vil være:

  • Hva er hjertesykdom? Sykdomslære og behandling.
  • Mestring av hverdagen – stress,røyking og samliv.
  • Fysisk aktivitet ved hjertesykdom.
  • Hjertevennlig kosthold.
  •  Bruk av hjertemedisiner.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt din fastlege eller behandlende lege som sender en kort henvisning til;

Universitetssykehuset Nord-Norge, Medisinsk poliklinikk 9480 Harstad.

Henvisningen merkes med "Hjerteskole" Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker.

Når og hvor

Tid
Dato er ikke satt.
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 
Kontakt
Irene Rendahl ved Medisinsk sengepost B, Harstad
770 155 20
Irene.Rendahl@unn.no 

eller

Berit Bjørvik
Berit.Bjorvik@unn.no 
Telefon: 770 15616

eller
Lærings- og mestringssenteret ved tlf. 77 01 57 85/86 e-post:
lms@unn.no
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 12 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Irene Rendahl ved Medisinsk sengepost B, Harstad
770 155 20
Irene.Rendahl@unn.no

eller

Berit Bjørvik
Berit.Bjorvik@unn.no
Telefon: 770 15616

eller
Lærings- og mestringssenteret ved tlf. 77 01 57 85/86 e-post:
lms@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Landsforeningen for hjerte-og lungesyke, Medisinsk poliklinikk og Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad.