Hjertekurs Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling

3-dagers kurs. Du vil lære mer om en av følgende sykdommer: hjerteinfarkt,angina pectoris,hjerterytme-sykdommer eller lett hjertesvikt. Eventuelt har du gjennomgått bypass- og klaffeoperasjon.

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt sykepleier evt. lege ved din avdeling, og be dem sende en kort henvisning til UNN, Hjerte-karpoliklinikken, postboks 102, 9038 Tromsø. Fastlegen kan også henvise til hjerteskole.

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

 

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.  Kursene går over 3 dager.
 
Arrangør
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom LHL, Hjerte- og lungeklinikken og Lærings- og mestringssenteret - UNN. 
Kontakt
Hjerte- og lungeklinikken v/sykepleier: Helene Stabell
E-post: Helene.Bertheussen@unn.no )
Tlf. 776 27667 eller 776 26910
 
Lærings- og mestringssenteret
Tlf 77 75 41 70.
 E-post: lms@unn.no
 
Mer informasjon
lms@unn.no  

Datoer

2018:

10.-12. desember

2019
14.-16.januar
18.-20. februar
18.-20. mars
15.-17. april
06.-08. mai
03.-06. juni
26.-28. august
26.-28. september
21.-23. oktober
11.-13. november
02.-04. desember

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Innhold

Temaer:

  • Brukerinnlegg ved brukerrepresentant
  • Mestring av hverdagen – livsstilsendring ved sykepleier
  • Ernæring ved klinisk ernæringsterapeut
  • Trening og fysisk aktivitet (teori) ved fysioterapeut
  • Trim i treningssal ved fysioterapeut
  • Anatomi,fysiologi, sykdomslære, risikofaktorer og behandling ved overlege Hjertemedisinsk avdeling
  • Medisiner ved farmasøyt
  • Gruppe med fysisk trening ved fysioterapeut hvor man kan få litt individuelle råd
  • Legekonsultasjon og gruppesamtale

  • Tanker og følelser rundt det å ha blitt hjertesyk

 Med forbehold om endringer.

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om hjerteinfarkt

LHL

Intervju med kursdeltaker i Pingvinavisen

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)