Hjertekurs - opplæringstilbud, Harstad

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Harstad, Medisinsk poliklinikk, Harstad, Medisinsk sengepost B, Harstad

2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

 


Når og hvor

Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Medisinsk sengepost B, Harstad, Medisinsk poliklinikk, Harstad, Lærings- og mestringssenteret, Harstad
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Landsforeningen for hjerte-og lungesyke, Medisinsk poliklinikk og Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad. 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret
Tlf. 77 01 57 85 / 86
e-post: lms@unn.no 
 


Praktisk informasjon

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside (litt nede på siden)
Tlf.: 770 15 328 (alle ukedager fra 06.30 til 21.00)

Praktiske opplysninger for UNN Harstad (litt nede på siden)

Innhold

Temaer vil være:

  • Hva er hjertesykdom? Sykdomslære og behandling.
  • Mestring av hverdagen – stress,røyking og samliv.
  • Fysisk aktivitet ved hjertesykdom.
  • Hjertevennlig kosthold.
  •  Bruk av hjertemedisiner.

Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.


Vår kursoversikt


 Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om hjerte- og karsykdommer

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)