Hjerneslag - Å leve med hjerneslag, Harstad

Kurs , 6.-8. november 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Harstad

3-dagers kurs for slagrammede – med / og uten afasi og voksne pårørende.

Kurset er for deg som :

  • Er rammet av slag, eller er nær pårørende til en som er rammet av slag.
  • Ønsker å treffe fagfolk og lære mer om diagnosen for bedre å kunne mestre hverdagen.
  • Ønsker å møte andre i samme situasjon, som kanskje har samme eller andre erfaringer.

Temaer vil være:

  • Diagnose/behandling
  • Hvordan fungerer hjernen?
  • Humor og trening, motivasjon
  • Å leve med slag
  • Følelser og seksualitet
  • Parallelle sesjoner med erfaringsutveksling i mindre grupper

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Dersom du har vært innlagt ved Rehabiliteringsavdelingen og takket ja til å bli satt på venteliste vil du få innkalling når kurset arrangeres.

For deg som ikke har vært innlagt: Kontakt din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til:
«Fysikalsk – og Rehabiliteringsmedisin UNN Harstad»

Vi anbefaler at en av dine pårørende/nærpersoner også deltar.
Navn og fødselsnummer på den slagrammede og den pårørende som ønsker å delta, må stå på henvisningen.
Henvisninger registreres fortløpende.

Når og hvor

Tid
6.-8. november 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Kursform: Gruppebasert opplæring, inntil 12 deltakere.

Lunsj: Det er mulig å kjøpe mat på Solan Kafe eller ta med matpakke.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
 

Rehabiliteringsenhet, UNN Harstad
Kontaktperson: Helsesekretær v/Fysikalsk og Rehabiliteringsmedisin UNN Harstad
Telefon: 770 15 430
eller
Lærings- og mesteringssenteret
Telefon: 770 15786/85
E-post: ReH.KL-LMS-Harstad@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Rehabiliteringsmedisinsk seksjon, brukerrepresentanter og Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad.
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)