Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsø

Kurs , 15. – 19. oktober 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det kan innebære problemer med med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.

Tilbudet er for deg som:

 • Ble syk eller skadet for minimum ett år siden
 • Ønsker å lære mer om ”usynlige vansker” etter skade på hjernen for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Ønsker å møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer vil være:

 • Informasjon om hjernen og utfall etter ervervet hjerneskade
 • Konsekvenser i hverdagen
 • Rehabiliteringsprosess og egne mål
 • Samhandling med andre
 • Selvfølelse og mestring
 • Fysisk aktivetet

Med forbehold om endringer

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt din fastlege for henvisning.
E-henvisning sendes til: FMR Kontor innl Tromsø

For henvisning via post: Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk avdeling Ambulant RehabiliteringsTeam Pb. 1, 9038 Tromsø

Henvisningene merkes: Ambulant RehabiliteringsTeam, Mestringskurs

Påmeldingsfrist: 4. januar 2018. Henvisninger mottas fortløpende. Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker.

Når og hvor

Tid
15. – 19. oktober 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Datoer:

 • 17.-21. oktober 2016 (5 dagers kurs og 2 dagers oppfølging (30--31. mars 2017)
 • 13.-17. februar 2017, søknadsfrist: 23. desember 2016, Oppfølgingsdager: 13.-14.september 2017
 • 16.- 20. oktober 2017, søknadsfrist: 1.september 2017, oppfølgingsdager: dato er ikke satt.

Form: Gruppebasert opplæring, 6-8 deltakere.
5 dagers kurs og 2 dagers oppfølging etter seks måneder.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter 
Praktiske opplysninger fra behandlingssted

OBS! Ambulant rehabliliteringsteam arrangerer også egne kurs for pårørende.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Ambulant RehabiliteringsTeam, UNN Tromsø
v/ Eva Grønning, tlf 77 62 70 16 E-post: eva.gronning@unn.no ¨

Ambulant Rehabiliteringsteam, UNN Tromsø
v/Solveig Mørk tlf 77 66 91 34 E-post: solveig.mork@unn.no

Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 71 e-post: Kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Landsforeningen for trafikkskadde og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.