Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsø

Kurs , 15. – 19. oktober 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Har du fått vansker med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende?  Gruppebasert mestringskurs tilbys to ganger i året for personer i arbeidsaktiv alder som har fått kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Tilbudet passer til personer som: 

  •  har kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade for minimum 1 år siden
  • ønsker å lære mer om ”usynlige vansker” etter ervervet hjerneskade for bedre å kunne mestre hverdagen
  • ønsker å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer

Temaer vil være:

  •  Informasjon om hjernen og utfall etter ervervet hjerneskade
  • Konsekvenser i hverdagen
  • Rehabiliteringsprosess og egne mål
  • Samhandling med andre
  • Selvfølelse og mestring
  • Fysisk aktivitet

Kurset går over 5 dager, med 2 oppfølgingsdager etter seks måneder

Neste kurs holdes 15.-19.oktober 2018. Henvisningsfrist 3.september 2018. De to oppfølgingsdagene holdes 26. – 27. mars 2019.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding
Aktuelle deltakere må henvises av lege eller psykolog. Nærmere informasjon om kurssted i Tromsø og overnatting sendes ut i innkallingsbrev. Reise- og oppholdsutgifter dekkes delvis etter faste satser mot egenandel. Kontakt Pasientreiser for mer informasjon, tlf 91505515. Egenandel på selve opplæringstilbudet er 345kr (pr 2017).
NB! Ambulant rehabiliteringsteam arrangerer også egne kurs for pårørende.

Elektronisk henvisning til sendes til:
«FMR Kontor innl Tromsø»
og merkes: ”Ambulant rehabiliteringsteam mestringskurs”

For henvisning via post:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam
Pb. 1
9038 Tromsø

Når og hvor

Tid
15. – 19. oktober 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

De to oppfølgingsdagene holdes 26. – 27. mars 2019.

Form: Gruppebasert opplæring, 6-8 deltakere.
5 dagers kurs og 2 dagers oppfølging etter seks måneder.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter 
Praktiske opplysninger fra behandlingssted

OBS! Ambulant rehabliliteringsteam arrangerer også egne kurs for pårørende.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam Tromsø (ART)
E-post: Anne.Guri.Andreassen@unn.no
Telefon: 776 69042

E-post: Torfinn.jensen@unn.no
Telefon: 776 27068

Lærings- og mestringssenteret
Telefon: 777 54172
E-post: anne.jorid.stromholt@unn.no

 

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Landsforeningen for trafikkskadde og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)