Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, Tromsø

Kurs , 2018: 11. – 12. april (del 2 – oppfølging fra oktober 2017) , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Oppfølgingskurs for deg som har vært på 5-dagers kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Tilbudet er for deg som:

  • Ble syk eller skadet for minimum ett år siden
  • Ønsker å lære mer om ”usynlige vansker” etter skade på hjernen for bedre å kunne mestre hverdagen
  • Ønsker å møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer vil være:

  • Informasjon om hjernen og utfall etter ervervet hjerneskade
  • Konsekvenser i hverdagen
  • Rehabiliteringsprosess og egne mål
  • Samhandling med andre
  • Selvfølelse og mestring
  • Fysisk aktivitet

Med forbehold om endringer

Når og hvor

Tid
2018: 11. – 12. april (del 2 – oppfølging fra oktober 2017)
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, 6-8 deltakere.
5 dagers kurs og 2 dagers oppfølging etter seks måneder.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter 
Praktiske opplysninger fra behandlingssted

OBS! Ambulant rehabliliteringsteam arrangerer også egne kurs for pårørende.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Ambulant RehabiliteringsTeam, UNN Tromsø
v/ Eva Grønning, tlf 77 62 70 16 E-post: eva.gronning@unn.no ¨

Ambulant Rehabiliteringsteam, UNN Tromsø
v/Solveig Mørk tlf 77 66 91 34 E-post: solveig.mork@unn.no

Lærings- og mestringssenteret v/ Anne-Jorid Strømholt tlf. 77 75 41 70 e-post:  anne.jorid.stromholt@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Landsforeningen for trafikkskadde og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.