Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Oppfølgingskurs for pårørende, Tromsø

Kurs , 2019: 8. april , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Dette er et oppfølgingskurs for deg som har vært på kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Tilbudet passer til personer som:

  • Er pårørende til en person i yrkesaktiv alder, som har lettere kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det må ha gått minimum 1 år etter skadetidspunkt.
  • Er pårørende som ønsker å lære mer om ervervet hjerneskade og hvordan du best mulig kan mestre situasjonen.
  • Er pårørende som ønsker å møte, og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon som deg selv.

Temaer vil være:

  • Informasjon om hjernens funksjon og endringer etter å ha fått en hjerneskade
  • Å være pårørende
  • Familieliv etter skade.
  • Hvordan ta vare på seg selv som pårørende
  • Erfaringsutvekslinger

Med forbehold om endringer
 Det arrangeres også egne kurs for pasientene.

Når og hvor

Tid
2019: 8. april
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Form: Gruppetilbud, ca 10-12 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam Tromsø (ART)
E-post: Anne.Guri.Andreassen@unn.no
Telefon: 776 69042

E-post: Torfinn.jensen@unn.no
Telefon: 776 27068

Lærings- og mestringssenteret
Telefon: 777 54172
E-post: anne.jorid.stromholt@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Foreningen for Slagrammede - Tromsø lokallag, Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)