Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Oppfølgingskurs for pårørende, Tromsø

Kurs, 5. oktober 2017, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Dette er et oppfølgingskurs for deg som har vært på kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Kurset er for deg som:

  • Er pårørende til personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Kognitive vansker kan innebære problemer med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.
  • Ønsker å lære mer om ervervet hjerneskade og hvordan du best mulig kan mestre situasjonen som pårørende.
  • Ønsker å møte og utveksle erfaringer med andre som er i samme situasjon som deg selv.

Temaer vil være:

  • Informasjon om hjernen og konsekvenser etter hjerneskade
  •  Å være pårørende
  • Familieliv
  • Gruppesamtaler

Med forbehold om endringer
 Det arrangeres også egne kurs for pasientene.

Når og hvor

Tid
5. oktober 2017
Sted
UNN Tromsø
Oppfølgingskurset kommer til høsten. Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Form: Gruppetilbud, ca 10-12 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Ambulant RehabiliteringsTeam, UNN Tromsø:
v/ Anne Guri Andreassen Tlf. 776 69772 epost: anne.guri.andreassen@unn.no

Torgunn Andreassen tlf. 776 69781 E-post: torgunn.andreassen@unn.no
Eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 71 e-post: Kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Foreningen for Slagrammede - Tromsø lokallag, Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø.