Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Oppfølgingskurs for pårørende, Tromsø

Kurs , 2018: 12. april ( del 2 – oppfølging fra oktober 2017), 3. oktober ( Del 2 – oppfølging fra mars 2018) , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Dette er et oppfølgingskurs for deg som har vært på kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Kurset er for deg som:

  • Er pårørende til personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Kognitive vansker kan innebære problemer med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.
  • Ønsker å lære mer om ervervet hjerneskade og hvordan du best mulig kan mestre situasjonen som pårørende.
  • Ønsker å møte og utveksle erfaringer med andre som er i samme situasjon som deg selv.

Temaer vil være:

  • Informasjon om hjernen og konsekvenser etter hjerneskade
  •  Å være pårørende
  • Familieliv
  • Gruppesamtaler

Med forbehold om endringer
 Det arrangeres også egne kurs for pasientene.

Når og hvor

Tid
2018: 12. april ( del 2 – oppfølging fra oktober 2017), 3. oktober ( Del 2 – oppfølging fra mars 2018)
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Oppfølgingskurset kommer til høsten. Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Form: Gruppetilbud, ca 10-12 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Ambulant RehabiliteringsTeam, UNN Tromsø:
v/ Anne Guri Andreassen Tlf. 776 69772 epost: anne.guri.andreassen@unn.no

Torgunn Andreassen tlf. 776 69781 E-post: torgunn.andreassen@unn.no
Eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 71 e-post: Kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Foreningen for Slagrammede - Tromsø lokallag, Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.