Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Kurs for pårørende, Tromsø

Kurs , 2018: 12. og 13. mars, 22. – 23. oktober , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Dette er et Lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med usynlige vansker etter hjerneskade.

Kurset er for deg som:

  • Er pårørende til personer i yrkesaktiv alder med kognitive svikt etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Kognitive svikt kan innebære problemer med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.
  • Ønsker å lære mer om ervervet hjerneskade og hvordan du best mulig kan mestre situasjonen som pårørende.
  • Ønsker å møte og utveksle erfaringer med andre som er i samme situasjon som deg selv.

Temaer vil være:

  • Informasjon om hjernen og konsekvenser etter hjerneskade
  • Å være pårørende
  • Familieliv
  • Gruppesamtaler

Med forbehold om endringer
 Det arrangeres også egne kurs for pasientene.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fastlege kan henvise. Dette kurset har henvisningsfrist 12.februar 2018.

Henvisningen sendes:

UNN HF, Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Ambulant rehabiliteringsteam Tromsø, Postboks 1, 9038 Tromsø

Henvisningen merkes: Ambulant rehabiliteringsteam pårørendekurs

Elektronisk adresse: FRM Kontor innl Tromsø

Når og hvor

Tid
2018: 12. og 13. mars, 22. – 23. oktober
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Form: Gruppetilbud, ca 10-12 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Ambulant RehabiliteringsTeam, UNN Tromsø:
v/ Anne Guri Andreassen Tlf. 776 69772.  E-post: anne.guri.andreassen@unn.no

Torgunn Andreassen tlf. 776 69781 E-post: torgunn.andreassen@unn.no
Eller
Lærings- og mestringssenteret v/ Anne-Jorid Strømholt tlf. 77 75 41 70 e-post:  anne.jorid.stromholt@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk seksjon, Foreningen for Slagrammede - Tromsø lokallag, Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.