HIV – det gode liv, Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Avdeling for blodsykdommer, hormonsykdommer, infeksjonsmedisin og geriatri

2 dagers kurs for personer som er HIV-positive.

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, og du som pasient settes opp på venteliste til kurs via avdelingen.
 Hvis du ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendtes til:
 Universitetssykehuset Nord-Norge, Infeksjonsavdelingen v/sykepleier Solveig Lundin, Medisinsk klinikk, Infeksjon.

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

 


Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Avdeling for blodsykdommer, hormonsykdommer, infeksjonsmedisin og geriatri, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Infeksjonsmedisinsk avdeling, Nye pluss og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø 
Kontakt
Infeksjonsmedisinsk avdeling v/Solveig Lundin
Tlf 776 69602
 Eller
 Lærings- og mestringssenteret
Tlf 777 54170
 E-post: Kristin.lernes@unn.no
 

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Innhold

  • Kosthold og fysisk aktivitet
  • Rettigheter og plikter - avdelingens sosionom
  • Hvordan mestre det vanskelige - psykoterapeut
  • HIV - hvordan påvirker det kroppen - infeksjonsleger

Med forbehold om endringer.

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om HIV

Nye pluss - Hivpositives landsforening

Folkehelseinstituttet sin side om HIV

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)