HELSENORGE

Helsepedagogisk veiledningsgruppe

Helsepedagogisk veiledningsgruppe er et tilbud til helsepersonell på UNN som jobber med pasient- og pårørendeopplæring, både én til én og i gruppe. Veiledningsgruppa er en fast gruppe som møtes seks ganger. En deltaker per veiledning bidrar med egen case.

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler om hvordan fagpersoner kan legge til rette for læring og mestring av helseutfordringer hos pasienter og deres pårørende. Når vi som fagpersoner gir informasjon og gjennomfører veiledning og undervisning til pasienter og pårørende kan vi møte på små og store utfordringer. Vi møter personer i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer; med ulike helseutfordringer, variasjon i alder og med individuelle forutsetninger for læring.

Du kan lese mer om helsepedagogikk på mestring.no.

Om veiledningen

Gruppen møtes månedlig, totalt seks ganger. Hvert møte har en varighet på to timer. Det arrangeres to veiledningsgrupper per år, med oppstart høst og vår.

I denne veiledningsgruppa ønsker vi å diskutere, reflektere og veilede hverandre basert på vanskelige, uløselige eller praktfulle eksempler fra å jobbe med pasient- og pårørendeopplæring.

En deltaker per veiledning skal bidra med egen case. Vi avtaler på forhånd hvem som tar med case, og casen sendes til rådgiverne på LMS før veiledningen. LMS kan hjelpe den enkelte med å forberede sin case.

Hver veiledning avsluttes med at rådgiverne på LMS tar opp et helsepedagogisk tema.

Gruppa ledes av rådgivere på lærings- og mestringssenteret.

Hva er lærings- og mestringssenteret?

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helspedagogiske ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av gruppebasert opplæring (lærings- og mestringskurs). LMS tilbyr helsepedagogisk grunnkurs, praktisk kurs i formidling, samt annen undervisning og veiledning ved forespørsel.

Påmelding

Påmelding med navn sendes på e-post til: lms@unn.no

Det er fem plasser. Tildeling av plass skjer fortløpende.

Fant du det du lette etter?