Grunnkurs i helsepedagogikk

Kurs, 13.06.2019-14.06.2019, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Målgruppe er ansatte i UNN som driver / ønsker å drive gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende. Interesserte i helsepedagogikk samt fagpersoner fra kommunehelsetjenesten og brukerrepresentanter som bidrar i lMS-tilbud,  kan også delta.

Målsetting

Målet med kurset er at deltakerne får styrket sin helsepedagogiske kompetanse, samt reflektert over egen rolle i opplæring av pasienter og pårørende.

Temaer vil være:

  • Rammer for pasient- og pårørendeopplæring
  • Erfaringer fra kursleder og brukerrepresentant
  • Sentrale begreper innen helsepedagogikk
  • Å være kursleder
  • Å jobbe med grupper
  • Å snakke om følsomme tema
  • Å planlegge kurs og undervisning

Med forbehold om endringer.

Helsepedagogikk
Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte hovedoppgaver. Informasjon og opplæring til pasienter og pårørende skal preges av høy kvalitet. Dette utfordrer helsepersonells helsepedagogiske kompetanse.
Definisjon helsepedagogikk:

«Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell. Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.»

LMS Fagnettverk Nord, 2018

Når og hvor

Dato
13.06.2019-14.06.2019 
Klokkeslett
Sted
UNN Tromsø
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontaktinformasjon
Kristin Lernes
Telefon: 77 75 41 71

Anne-Jorid Strømholt
Telefon: 77 75 41 72
E-post: anne.jorid.stromholt@unn.no

Marianne Elgåen Kirkbakk
Telefon: 77 75 41 73
E-post: marianne.elgaen.kirkbakk@unn.no
 
Mer informasjon
kristin.lernes@unn.no  

Påmelding:

Bindende påmelding med navn, fakturaadresse og kostnadssted sendes på e-post til: ronnaug.johnsen@unn.no  

Telefon: 77 75 41 70

Tildeling av kursplass skjer fortløpende. Maksimum 16 deltakere.

Påmeldingsfrist: 27.05.19.

Kostnader
Kurset koster kr. 400,- per deltaker for begge dagene.

Det serveres lunsj, samt kaffe, te og frukt.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)