Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurs, 07.06.2017-08.06.2017, Psykisk helse- og rusklinikken

VIVAT selvmordsforebygging inviterer til kurs på Fyrhuset i Tromsø. Kurset er utviklet for å passe hjelpere.


Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp.

Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre personer som i sine ulike roller kan komme i en hjelpeposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

Kunnskap/ferdigheter som læres på kurset:

 • Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare:
 • Hva kjennetegner en person i selvmordsfare?
 • Hva trenger denne personen i den aktuelle situasjonen?
 •  Hvordan møte vedkommende der han/hun befinner seg?
 • Hvordan arbeide med usikkerhet om å leve eller dø?
 • Hvordan komme over på håp-/livssiden og lage en plan for å forhindre umiddelbar fare for skade eller død?
 • Hva finnes av hjelperessurser i lokalsamfunnet?

 

Når og hvor

Dato
07.06.2017-08.06.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
UNN Åsgård
Fyrhuset
 
Arrangør
Psykisk helse- og rusklinikken
Vivat selvmordsforebygging 
Kontaktinformasjon
 

Oppbygning og struktur på kurset:
Kurset går over to påfølgende dager og gjennomføres i form av forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper. Kurset er prosessorientert og har en faglig og pedagogisk oppbygning som krever tilstedeværelse fra kl. 08.30-16.00 begge kursdagene. Det er avgjørende at deltakerne ikke har andre avtaler, men følger hele kursopplegget.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

 • Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
 • Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
 • Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
 • Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)

Kurset undervises av sertifiserte kursledere, som er lokale fagpersoner. VIVAT har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset.

Selvmordstemaet berører og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler VIVAT at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning

Påmelding

Fant du det du lette etter?