Forskerseminaret "På stødig bunn - det siste innen bekkenbunnsforskning i Norge"

Fagseminar , dato for neste seminar ikke satt

Vi ønsker å bidra til et godt, frodig og ikke minst opplyst forskernettverk og inviterer deg derfor til Forskerseminaret «På stødig bunn - det siste innen bekkenbunnsforskning i Norge".
Her vil forskere legge frem 10 minutters innlegg om sine pågående prosjekter samt at det blir foredrag om klinisk implementering av forskning, prosess ved skjemavalidering, og tilgang til data fra kvalitetsregistre og befolkningsundersøkelser.

Målgruppe:
Alle forskere og klinikere som er involvert eller interessert i forskning innen inkontinens og bekkenbunnsykdom

 

Når og hvor

Tid
dato for neste seminar ikke satt
Klokkeslett
 
Sted
Park inn, Radisson Oslo Gardermoen
 
Mer informasjon
mona.stedenfeldt@stolav.no  
Helsedirektoratet har oppfordret Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom til å etablere forskernettverk der de andre regionene inngår.  Et slikt nettverk ble etablert høst 2016. 

Vi vet at det planlegges, og gjennomføres flere forskningsprosjekter rundt om i landet innen tema inkontinens og bekkenbunnsykdom. Ofte er disse ikke kjent for andre enn de fagpersoner/fagmiljø som er direkte involvert i prosjektene. Dette fører til at flere prosjekter innen samme tematikk og problemområde igangsettes, samt at man mangler en god oversikt over områder med behov for kompetanseheving/kompetanseutvikling. 

Nasjonalt forskernettverk innen inkontinens og bekkenbunnsykdom har jobbet en tid med å samle informasjon om relevante pågående forskningsprosjekter. Vårt mandat er blant annet å: 

 • Ha oppdatert og samlet oversikt over planlagt og pågående forskning og prosjekter innen fagfeltet i de ulike helseregioner. Medlemmene melder inn for sin helseregion
 • Avdekke kompetansehull; medlemmene fanger opp og melder inn områder med behov for kvalitetsutvikling og forskning i egen helseregion
 • Bidra til at det gjennomføres flerregionale prosjekter
 • Være rådgivende/ha støttefunksjon for forskere og prosjektledere

Vi har nå oversikt over 51 pågående prosjekter innen relevante områder: urininkontinens, analinkontinens, obstipasjon, sekvele etter cancer, endometriose, kroniske bekkensmerter, vulvodyni og andre.

Forskernettverksgruppen består i dag av følgende: 

 • Mona Stedenfeldt, Prosjektleder /forsker, RSHU, St. Olavs
 • Arnfinn Seim, Professor i allmennmedisin ved NTNU, fastlege og kommuneoverlege i Indre Fosen kommune.
 • Signe Nilssen Stafne, Spesialfysioterapeut på St.Olavs hospital / Postdoc på NTNU
 • Jone Trovik, Overlege, HUS Professor
 • Hege Hølmo Johannsessen, Fysioterapeut /forsker 
 • Catherine Planke Teig, Leder, Bekkensenteret, AHUS 
 • Marie Ellström Engh, Overlege, Ahus;  Professor 2 UiO
 • Steen Buntzen, Overlege, UNN/ Professor II, DMSc Nasjonal kompetansetjenest for inkontinens og bekkenbunnsykdom
 • Anita Hansen, Brukerrepresentant
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)