Foreldrekurs - Barn med kommunikasjonsvansker

Kurs, 01.03.2018-15.03.2018, Habilitering, Harstad

Habiliteringsenheten UNN Harstad ønsker å invitere dere foreldre til AKKtiv KomIgang foreldrekurs. 

AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr:
Alternativ og Supplerende (svensk:Kompleterande) Kommunikation tidlig intervensjon for foreldre som har barn med kommunikasjonsvansker.

  • Målet er:
    Dere som foreldre/foresatte kan få økt kunnskap i å kommunisere med deres barn.
  • Vite hvordan dere kan samspille med deres barn for å støtte hans/hennes kommunikasjonsutvikling.
  • Vite hvordan dere kan være en god kommunikasjonspartner til barnet.

                  
AKKtiv KomIgang foreldrekurs passer for foreldre til barn i førskolealder.

Vi har valgt å sende invitasjon til foreldre til barn med begynnende språk – og kommunikasjonsvansker gjennom et samarbeid med kommuner og Habilitering i UNN.
Kurset er kun for foreldre/foresatte. Antall deltakere på kurset, samt sammensetning av kursdeltakere vurderes av kursansvarlig.

Det forutsettes at den som deltar er med på alle samlinger. Det oppfordres til at foreldrepar, dvs. ikke bare den ene av foreldrene, melder seg på, men dette er ikke en forutsetning for å delta på kurset.
(Begge foreldrene har krav på opplæringspenger, dersom det begrunnes med at begge foreldre bør delta i språk – og kommunikasjonsopplæring/kurs i forhold til barnet sitt).               

Kurset består av 17 timer fordelt på 3 torsdager.

1. mars 2018, kl 09:00 – 15:00 - Tema:

• Kommunikasjon
• Kommunikasjonsutvikling
• Retten til å kommunisere
• Å være kommunikasjonspartner til sitt barn

8. mars 2018, kl 09:00 - 15:00 - Tema:

• Lekens betydning for barns utvikling.
• Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

15.mars 2018, kl 09:00 - 14:00 - Tema:

• Hvordan man får ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) til å fungere i hverdagen.
• ASK-workshop.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra lege om deltakelse på kurs gjelder også som påmelding.
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste kan søkes om og kan gis i form av opplæringspenger jfr. Lov om Folketrygd §§9-10 og 9-13. Kurset er gratis.

Påmelding gjennom henvisning fra lege til: Habiliteringsenheten UNN Harstad innen 5. februar 2018.

Når og hvor

Dato
01.03.2018-15.03.2018 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
UNN Harstad
Habiliteringsenheten i 6.etasje
 
Arrangør
Habilitering, Harstad
 
Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål kontaktes kursansvarlige ved Habiliteringsenheten UNN Harstad:
Lill- May R. Henriksdatter tlf:77 01 56 38 og Hjørdun Erlandsen tlf:77 01 56 54,
eller på tlf: 77 01 56 50 (sentralbord, Habiliteringsenheten).
 
Fant du det du lette etter?