Foreldre til hjertesyke barn

Kurs , 30. oktober 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Kurset er for foreldre/foresatte til barn med medfødt eller ervervet hjertesykdom i aldersgruppen 0-6 år.

Du ønsker:

 •  å lære mer av fagfolk om hjertesykdom for å mestre hverdagen med barnet bedre
 •  å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer

Temaer vil være:

 •  Pasienthistorie ved brukerrepresentant
 • Hjertesykdom v/lege
 • Fysisk aktivitet/øvelser
 • Barnehage- og skoletilpasninger
 •  Stønader
 • Erfaringsutveksling i grupper
 • Ernæring
 • Hjelpemidler
 • Mestring av hverdagen

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding:
Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Barneavdelingen og
du/dere tilbys kurs via avdelingen.

Hvis barnet ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes: Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, boks 53, 9038 Tromsø.
Navn og fødselsnummer på barnet og de pårørende som ønsker å delta
må stå på henvisningen.
Du/ dere vil få innkalling fra sykehuset før kursstart.
 
Påmeldingsfrist:
Påmeldinger og henvisninger registreres fortløpende.

Når og hvor

Tid
30. oktober 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk 
v/ barnesykepleier Solfrid Kindlihagen  
Tlf: 77 66 97 58/ 77 66 92 42
 
Mer informasjon
solfrid.kindlihagen@unn.no  

Øvrig kontaktinformasjon:
Du kan også kontakte :

Barnesykepleier Tove Berg Guttormsen
Tlf: 77 66 90 79
E-post: tove.berg.guttormsen@unn.no

Sekretær ved Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk    Tlf: 77 62 63 66/ 77 62 63 30

eller:
Lærings- og mestringssenteret
Tlf: 77 75 41 70
E-post: anne.jorid.stromholt@unn.no

Form:
Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Overnatting:
Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00   
E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Foreldre / foresatte som har del i den daglige omsorgen for barnet har krav på opplæringspenger ved deltakelse på kurset.

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Hvis behov for hjelp til bestilling av reise, kontakt Pasientreiser, tlf: 05515, og alltid ved bestilling av flyreise.

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk UNN, Foreningen for hjertesyke barn (FFHB.no) og
Lærings- og Mestringssenteret UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)