Foreldre til hjertesyke barn

Kurs , 30. oktober 2018 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Kurset er for foreldre/foresatte til barn med medfødt eller ervervet hjertesykdom i aldersgruppen 0-6 år.

Du ønsker:

 •  å lære mer av fagfolk om hjertesykdom for å mestre hverdagen med barnet bedre
 •  å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer

Temaer vil være:

 •  Pasienthistorie ved brukerrepresentant
 • Hjertesykdom v/lege
 • Fysisk aktivitet/øvelser
 • Barnehage- og skoletilpasninger
 •  Stønader
 • Erfaringsutveksling i grupper
 • Ernæring
 • Hjelpemidler
 • Mestring av hverdagen

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding:
Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Barneavdelingen og
du/dere tilbys kurs via avdelingen.

Hvis barnet ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte fastlegen og be om at en kortfattet henvisning sendes: Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, boks 53, 9038 Tromsø.
Navn og fødselsnummer på barnet og de pårørende som ønsker å delta
må stå på henvisningen.
Du/ dere vil få innkalling fra sykehuset før kursstart.
 
Påmeldingsfrist:
Påmeldinger og henvisninger registreres fortløpende.

Når og hvor

Tid
30. oktober 2018
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk 
v/ barnesykepleier Solfrid Kindlihagen  
Tlf: 77 66 97 58/ 77 66 92 42
 
Mer informasjon
solfrid.kindlihagen@unn.no  

Øvrig kontaktinformasjon:
Du kan også kontakte :

Barnesykepleier Tove Berg Guttormsen
Tlf: 77 66 90 79
E-post: tove.berg.guttormsen@unn.no

Sekretær ved Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk    Tlf: 77 62 63 66/ 77 62 63 30

eller:
Lærings- og mestringssenteret
Tlf: 77 75 41 70
E-post: anne.jorid.stromholt@unn.no

Form:
Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Overnatting:
Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00   
E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Foreldre / foresatte som har del i den daglige omsorgen for barnet har krav på opplæringspenger ved deltakelse på kurset.

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Hvis behov for hjelp til bestilling av reise, kontakt Pasientreiser, tlf: 05515, og alltid ved bestilling av flyreise.

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barne- og ungdomsmedisinsk poliklinikk UNN, Foreningen for hjertesyke barn (FFHB.no) og
Lærings- og Mestringssenteret UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.