Fagkurs: Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom

Kurs , 12.12.2019 , Barnehabiliteringen, Tromsø

Kurset videooverføres fra Frambu.

Målgruppe 
Tjenesteytere som arbeider med ungdom og unge voksne med en fremadskridende sykdom.

Eksempler på aktuelle diagnoser:
• Duchennes muskelatrofi
• Dystrofia myotonika
• Friedreichs ataksi
• Ataksia telangiectasia
• Spinal muskelatrofi
• Nevronal ceriod lipofuscinose

Ta gjerne kontakt med Frambu for å avklare om kurset er aktuelt for dere.

Mål for kurset
Å sette fokus på kartlegging, forebygging og behandling av psykiske vansker hos ungdom og voksne med en sjelden fremadskridende sykdom.

Når og hvor

Dato
12.12.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Gimleveien 70, Tromsø
Barnehabiliteringen, UNN
 
Arrangør
Barnehabiliteringen, Tromsø
Videooverføring fra Frambu 
Kontakt
Ragnar Frederiksen
Telefon:  77 75 59 40
 
Mer informasjon
Kursdetaljer hos Frambu  
habu@unn.no

Deltakelse på videokonferansen er gratis.

Påmeldingsfrist 28. november 2019

Påmeldingsskjema


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)