Fagkurs: Elever med en sjelden diagnose - sosial kompetanse og tilhørighet i skolen

Kurs, 27.10.2016, Habilitering for barn og unge, Tromsø

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.
Aktuelle diagnoser:

 • Charcot-Marie-Tooths sykdom
 • Dystrofia myotonika
 • Fragilt X syndrom
 • Hereditær spastisk paraparese
 • Klinefelters syndrom
 • Muskeldystrofi
 • Nevrofibromatose type 1
 • Noonans syndrom eller Noonan-liknende tilstand
 • Prader-Willis syndrom
 • Turners syndrom
 • Trippel X
 • Velocardiofacialt syndrom
 • Williams’ syndrom
 • 47XYY syndrom

Målgruppe:    
Lærere, assistenter og andre ansatte i grunnskole eller skolefritidsordning som arbeider med en eller flere elever med de aktuelle diagnosene.

Mål med kurset:    
Man ønsker å gi ansatte i skolen og SFO/AKS kunnskap om aktuelle tiltak i skolehverdagen, med spesielt fokus på skolevegring, mobbing og sosial isolasjon.

Videokonferanse:
Frambu overfører fagkurset via videokonferanse. Deltakerne kan stille spørsmål på lik linje med deltakerne på Frambu.

Forelesere:     
Se program på www.frambu.no.

Kursansvarlig:     
Ragnar Frederiksen, Barnehabiliteringen, UNN.

Kursansvarlig kan kontaktes på telefon 77 75 59 40 for ytterligere informasjon.

Kursavgift:         
Kr. 50,- som inkluderer kaffe, te og frukt. Egen lunsj må medbringes.

Påmeldingsfrist:    
12.10.2016

Når og hvor

Dato
27.10.2016 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Gimleveien 70, Tromsø
  
Arrangør
Habilitering for barn og unge, Tromsø
 
Mer informasjon
Klikk her for å melde deg på  
Fant du det du lette etter?