Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Høsten 2018, Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) - klinisk virksomhet

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres hvert annet år i Tromsø.

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer samler fagfolk fra hele norden. Konferansen ble første gang arrangert i 1999.

Når og hvor

Tid
Høsten 2018
Sted
Tromsø
 
Arrangør
Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)
 

Samtidig med fagkonferansen arrangeres brukerkurs der erfaringsutveksling mellom brukere og fagfolk finner sted.