Epilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, Tromsø

Kurs, 04.-05. mai 2017 og 20.-21. nov. 2017, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre og pårørende til barn og ungdom 0-15 år med epilepsi. Her får du utvekslet kunnskap i møte med andre i samme situasjon.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kontakt din fastlege/behandlende lege som sender en kort henvisning til:
Universitetssykehuset i Tromsø, Barneavdelingen v/ Marit Westerås, postboks 53, 9038 Tromsø.

Navn og fødselsdato på foreldre/nærperson som skal delta må også stå på henvisningen. Du/dere vil få innkalling fra sykehuset når du/dere er registrert som deltaker. Foreldre/foresatte har rett på opplæringspenger.  Det kan evt. søkes arbeidsgiver om velferdspermisjon for andre enn foreldrene.

Når og hvor

Tid
04.-05. mai 2017 og 20.-21. nov. 2017
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Opplæringstilbudet arrangeres vanligvis to ganger per år. Ta kontakt med lms@unn.no om du har spørsmål.
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppetilbud for de voksne (barna skal ikke delta)

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00, E-post: hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter
Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Barneavdelingen ved Marit Westerås - Epilepsisykepleier e-post: marit.westeras@unn.no
eller
 Lærings- og mestringssenteret v/ Anne-Jorid Strømholt tlf. 77 75 41 70 e-post:  anne.jorid.stromholt@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barneavdelingen, Norsk epilepsiforbund og Lærings- og mestringssenteret, UNN