Eksem - kurs for foresatt til barn med eksem, Tromsø

Kurs , Eksemkurs i 2018: 28. februar, 13. april, 31. oktober og 15. november , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Tilbudet er for dere som er foreldre til et barn med eksem, og ønsker å lære mer om eksem for bedre å kunne mestre hverdagen som foreldre.

Tilbudet er for dere som ønsker: 

  •  å lære mer om eksem for bedre å kunne mestre hverdagen som foreldre
  • å treffe fagfolk og møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn dere

Temaer vil være:

  • Eksem og eksembehandling v / lege
  • Praktisk eksembehandling v/ barnesykepleier
  • Erfaringsutveksling i grupper
  • Hverdagen med barn som har eksem v/ sosionom

Med forbehold om endringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Barnet skal ikke være med.
Det er ønskelig at begge foreldrene deltar.

Påmelding: Kontakt barnets lege og be om at en elektronisk henvisning sendes til: BAPTR . Merkes: "eksemkurs" eller posthenvisning til: Barneavdelingen, postboks 53, 9038 Tromsø.

Navn og fødselsnummer på barnet og de pårørende som ønsker å delta må stå på henvisningen. Dere vil få innkalling fra sykehuset når dere er registrert som deltakere.

Når og hvor

Tid
Eksemkurs i 2018: 28. februar, 13. april, 31. oktober og 15. november
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Ta gjerne kontakt med lms@unn.no 
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no


Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter


Praktiske opplysninger fra behandlingssted

Velkommen!
Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Barneavdelingen v/ Spl. Vera Igeland tlf: 776 69473, e-post: vera.igeland@unn.no
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 70, e-post: Kristin.Lernes@unn.no

Se også: www.eksemskolen.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Lokallaget av Norges Astma og Allergiforening, Barneavdelingen, Sosionomavdelingen, og Lærings- og mestringssenteret, UNN Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)