Digital konferanse om spesialistutdanning for leger

Regionalt utdanningssenter i nord, midt, vest og sør-øst er i felleskap programansvarlig og inviterer til nasjonal konferanse som tar for seg sentrale utviklingselementer i spesialistutdanning av leger.

Målgruppen er utdanningsansvarlige leger/overleger og ledere med utdanningsansvar for LIS. Videre medlemmer av lokale utdanningsutvalg, stab- og støttepersonell som jobber med LIS utdanningen for spesialisthelsetjenesten, og tillitsvalgte.

Vi ønsker også velkommen private samarbeidsparter, avtalespesialister og behandlingsinstitusjoner som deltar i spesialistutdanning, samt Legeforeningen og ALIS kontorer/prosjekter.

Nasjonal utdanningskonferanse om spesialistutdanning for leger

Nasjonal utdanningskonferanse om spesialistutdanning for leger

Mål:

Konferansen skal bidra til en nasjonalt harmonsert spesialistutdanning. Konferansen legger til rette for at  foretakenes utdanningsaktører og utdanningsansvarlige skal oppdateres og inspireres  for videre arbeid med spesialistutdanning av leger.


Praktisk informasjon:
Konferansen gjennomføres digitalt og du vil motta lenke.

Konferanseavgift : konferansen er gratis

Programskisse:

  • Organisering av kvalitativ god spesialistutdanning i foretak, klinikk og avdeling
  • Vurdering av kompetanse (fortsettelse fra 2019)
  • Godkjenning av utdanningsvirksomheter (fortsettelse fra 2019)
  • Samarbeid om gode utdanningsløp
Fant du det du lette etter?