Digital konferanse om spesialistutdanning for leger

Regionalt utdanningssenter i nord, midt, vest og sør-øst er i felleskap programansvarlig og inviterer til nasjonal konferanse som tar for seg sentrale utviklingselementer i spesialistutdanning av leger.

Digital konferanse som sendes her fra torsdag 5. november kl.12.00 – 16.00 og fredag 6. november kl.09.00 – 12.00.


Målgruppen er utdanningsansvarlige leger/overleger og ledere med utdanningsansvar for LIS. Videre medlemmer av lokale utdanningsutvalg, stab- og støttepersonell som jobber med LIS utdanningen for spesialisthelsetjenesten, og tillitsvalgte.

Vi ønsker også velkommen private samarbeidsparter, avtalespesialister og behandlingsinstitusjoner som deltar i spesialistutdanning, samt Legeforeningen og ALIS kontorer/prosjekter.

Nasjonal utdanningskonferanse om spesialistutdanning for leger

Nasjonal utdanningskonferanse om spesialistutdanning for leger

Mål:
Konferansen skal bidra til en nasjonalt harmonisert spesialistutdanning. Konferansen legger til rette for at  foretakenes utdanningsaktører og utdanningsansvarlige skal oppdateres og inspireres  for videre arbeid med spesialistutdanning av leger.

Praktisk informasjon:
Konferansen gjennomføres digitalt. 

Konferanseavgift : konferansen er gratis

Program: (det kan komme justeringer i programmet)

Torsdag 5.november kl.12.00 - 16.00

Åpningsinnlegg v/Cecilie Daae, administrerende direktør i HN-RHF

Vurdering av kompetanse

 • John Norcini – professor i psykiatri, Upstate Univ.New York (for de som ikke fikk det med seg hans tema i 2019 )
 • Vurderingskollegie
  • Teorien bak vurderingskollegie – professor Pål Gulbrandsen
  • Praktiske erfaringer fra barneavdelinga i Helse Fonna – overlege Andreas Andreassen
  • Hvilke relevante erfaringer har vi fra grunnutdanningen? – professor Ragnar Joakimsen
 • Betydning av godt supervisjon - for vurderingsarbeidet
  • Erfaring fra «Endoskopiskolen»  - overlege Brigitte Seip
  • Praktisk tilrettelegging for trening og kompetansevurdering – utdanningsansvarlig overlege ved Rikshospitalet, København
 • Nasjonale faglige råd om veiledning i LIS utdanningen – Miriam K. Gustafsson, NTNU og påtroppende RegUt leder HMN

Godkjenning av utdanningsvirksomheter

 • Status på søknadsbehandling og videre plan for rutinemessig kvalitetskontroll/tilsyn (Helsedirektoratet)
 • Eksempel på foretaks vise kvalitetssikring; Styring av ortopedi utdanningen i UNN v/ utdanningskoordinerende lege Heidi Høifødt mfl.


Fredag 6.november kl.09.00 - 12.00

Samarbeid om gode utdanningsløp

 • Sett fra LIS'ens perspektiv;
  • Et godt utdanningsløp som omfatter flere mindre virksomheter v/Anders Saga Romsdal, Finnmarkssykehuset
  • Et godt utdanningsløp på ett sted v/Ole Kristian Sindland, Helse Bergen
 • Simulering – samarbeid mellom regionene, og tverrprofesjonelt, v/Sigrunn Anne Quindesland – leder av Regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, HV
 • Hvor er det greit med digital erstatning for kurs? v/utdanningskoordinerende overlege Peter Hatlen
 • Samarbeid for utdanning av allmennleger; status for arbeidet med ALIS kontor og ALIS i sykehusene v/ Svein Steinert leder av ALIS-nord prosjektet og ALIS-kontoret i nord 


Fant du det du lette etter?