Diabetes type II. Mestringskurs UNN Tromsø

Kurs , 7.– 8.november 2016 , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type II, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Undervisningsform: Forelesninger, diskusjoner, gruppeundervisning

Undervisere: Diabetessykepleiere, lege, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og bruker.

Kurset har mange og erfarne undervisere, men vår erfaring er at utveksling av erfaringer er en vel så viktig komponent av kurset. Vi forsøker å tilrettelegge for utveksling av erfaring gjennom diskusjoner og gruppeoppgaver.

Læringsmål:

  •  Å vite hva diabetes type II er, og hvordan det påvirkes
  •  Å kjenne til hva som får blodsukkeret til å stige eller synke
  • Å kjenne til senkomplikasjoner en kan risikere å få med diabetes
  • Å kunne gjennomføre tiltak som gjør din diabetes mindre farlig
  • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes
  • Å vite hva en helsekontroll skal omfatte hos deg som har diabetes
  • Å kunne tilpasse kosten best mulig

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med din fastlege og be om at henvisningen blir sendt til:  Universitetssykehuset Nord-Norge, Med.pol., Postboks 101, 9038 Tromsø

Det må stå i henvisningen om du har diabetes type I eller type II. Din nærmeste pårørende er også velkommen til kurset. Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker.

Påmeldingsfrist: Henvisninger mottas fortløpende.

Når og hvor

Tid
7.– 8.november 2016
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Kurset arrangeres på Pingvinhotellet.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert, inntil 15 deltakere

Overnatting:
Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

For mer informasjon:
Ta gjerne kontakt for mere informasjon med sekretær på Med.pol, Tlf: 776 27336

Programmet er utviklet ved endokrinologiskseksjon UNN Tromsø.


 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)