Diabetes type II - lærings- og mestringskurs

2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.Både i Tromsø, Harstad og Narvik (nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev).  I Narvik er det også et oppfølgingskurs som går over 1 dag.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Innhold

Temaer vil være:

  • Hva er diabetes?
  • Senkomplikasjoner
  • Å leve med diabetes
  • Fysisk aktivitet
  • Fotpleie
  • Tannpleie
  • Behandling
  • Mat og diabetes
  • Egenomsorg
  • Diabetesforbundet

Med forbehold om endringer i programmet.

Vår kursoversikt

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

 

Diabetes type 2 (unn.no)

Helsenorge.no sin side om diabetes

Diabetes.no

Overnatting

 

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

Reise

Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Reise

​Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

 

Kontakt

Narvik:
Diabetessykepleier
Ann-Karin Andorsen
Tlf.  :76 96 85 12
E-post ann-karin.andorsen@unn.no

Harstad:
Diabetessykepleiere:
Kristin Almå
Tlf: 77 01 55 60
 eller
Ann Heidi Mathisen
Tlf.: 77 01 55 33

Lærings- og mestringssenteret
 Tlf.: 77 01 57 85
E-post: informasjonlms@unn.no

Tromsø:
Sekretær på Medisinsk poliklinikk
Tlf.: 77 62 73 36


Fant du det du lette etter?