Diabetes type II, Harstad

Kurs , 2018: 5.-6. september, 24.-25. oktober, 28.-29. november , Lærings- og mestringssenteret, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for deg som lever med diabetes og ønsker å lære mer om sykdommen.

Tilbudet er for deg som:

  • ønsker å lære mer om diabetes, for bedre å kunne mestre hverdagen
  • ønsker svar på spørsmål omkring det å ha diabetes
  • er pårørende til noen som har diabetes
  • ønsker å møte andre i tilsvarende situasjon, som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.


Temaer vil være:

  • Sykdommen og behandlingsformer
  • Egenbehandling/omsorg
  • Mestring
  • Rettigheter
  • Videre oppfølging.


Opplæringen er tverrfaglig, hvor brukermedvirkning vil stå i fokus.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding: For å kunne delta på opplæringsprogrammet trenger vi henvisning fra din fastlege. Ved registrering/vurdering av henvisning vil du bli satt på venteliste hos oss for slikt opplæringsprogram. Du vil samtidig få tilsendt et brev som bekreftelse på at du står på venteliste.

Hvem som skal stå på henvisingen er avhengig av målgruppen for tilbudet:
Kurs som retter seg mot pasienten selv og pårørende.
Her skal både pasienten og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.

Kurs som retter seg mot pårørende til voksne over 18 år.
Henvisning knyttes opp mot pasient og den pårørende som skal delta føres på henvisningen.

Kurs som retter seg mot foreldre til barn under 18 år og familie.
Her skal både navn og fødselsnummer på barnet og alle de som skal delta på kurset føres på henvisningen.

Deltakerne vil få innkalling fra aktuell sykehusavdeling.

Når og hvor

Tid
2018: 5.-6. september, 24.-25. oktober, 28.-29. november
Klokkeslett
 
Sted
UNN Harstad
Nærmere informasjon om tid og sted  i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Harstad
 
Mer informasjon
lms@unn.no  

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 10 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av Pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00. E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon avreise og oppholdsutgifter    
 Praktisk informasjon fra behandlingssted

   Diabetes.no

Bøker som kan lånes fra sykehusbiblioteket i Harstad (husk gyldig ID med bilde når du kommer på biblioteket)

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Medisinsk klinikk, UNN Harstad v/ diabetessykepleiere:
Kristin Almå (Kristin.helen.almaa@unn.no  ) , tlf: 77 01 55 60

 eller

Ann Heidi Mathisen (Ann-Heidi.Mathisen@unn.no  )   , tlf. 7701 5533

Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad
 Tlf: 77 01 57 85
 E-post: lms@unn.no

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)