Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Undervisningsform: Forelesninger, diskusjoner, gruppeundervisning

Undervisere: Diabetessykepleiere, lege, ernæringsfysiolog og bruker.

Kurset har mange og erfarne undervisere, men vår erfaring er at utveksling av erfaringer er en vel så viktig komponent av kurset. Vi forsøker å tilrettelegge for utveksling av erfaring gjennom diskusjoner og gruppeoppgaver.

Læringsmål:

  •  Å bli dyktigere til å tilpasse insulindoser utfra blodsukker, karbohydratinntak og aktivitet
  • Å oppnå bedre blodsukkerkontroll uten flere følinger
  • Å kunne vurdere innholdet av karbohydrater i mat (grunnleggende)
  • Å vite hva diabetes type I er, og hvordan det påvirkes
  • Å kjenne til alt som får blodsukkeret til å stige eller synke
  • Å kjenne til hva som kan føre til komplikasjoner ved diabetes
  • Å kunne gjennomføre tiltak for å håndtere din diabetes best mulig
  • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes
  • Å vite hva en helsekontroll skal omfatte hos deg som har diabetes
  • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med din fastlege og be om at henvisningen blir sendt til:  Universitetssykehuset Nord-Norge, Med.pol., Postboks 101, 9038 Tromsø

Det må stå i henvisningen om du har diabetes type I eller type II. Din nærmeste pårørende er også velkommen til kurset. Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker.

Påmeldingsfrist: Henvisninger mottas fortløpende.

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Kurset arrangeres på Pingvinhotellet.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert, inntil 15 deltakere

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

For mer informasjon:
Ta gjerne kontakt for mere informasjon med sekretær på Med.pol, Tlf: 776 27336
Programmet er utviklet ved endokrinologiskseksjon UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.