Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Undervisningsform: Forelesninger, diskusjoner, gruppeundervisning

Undervisere: Diabetessykepleiere, lege, ernæringsfysiolog og bruker.

Kurset har mange og erfarne undervisere, men vår erfaring er at utveksling av erfaringer er en vel så viktig komponent av kurset. Vi forsøker å tilrettelegge for utveksling av erfaring gjennom diskusjoner og gruppeoppgaver.

Læringsmål:

  •  Å bli dyktigere til å tilpasse insulindoser utfra blodsukker, karbohydratinntak og aktivitet
  • Å oppnå bedre blodsukkerkontroll uten flere følinger
  • Å kunne vurdere innholdet av karbohydrater i mat (grunnleggende)
  • Å vite hva diabetes type I er, og hvordan det påvirkes
  • Å kjenne til alt som får blodsukkeret til å stige eller synke
  • Å kjenne til hva som kan føre til komplikasjoner ved diabetes
  • Å kunne gjennomføre tiltak for å håndtere din diabetes best mulig
  • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes
  • Å vite hva en helsekontroll skal omfatte hos deg som har diabetes
  • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med din fastlege og be om at henvisningen blir sendt til:  Universitetssykehuset Nord-Norge, Med.pol., Postboks 101, 9038 Tromsø

Det må stå i henvisningen om du har diabetes type I eller type II. Din nærmeste pårørende er også velkommen til kurset. Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker.

Påmeldingsfrist: Henvisninger mottas fortløpende.

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Kurset arrangeres på Pingvinhotellet.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Øvrige praktiske opplysninger:

Form: Gruppebasert, inntil 15 deltakere

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktiske opplysninger fra behandlingssted

For mer informasjon:
Ta gjerne kontakt for mere informasjon med sekretær på Med.pol, Tlf: 776 27336
Programmet er utviklet ved endokrinologiskseksjon UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)