Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

Kurs , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø, Blod- og endokrinologisk post, Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det må stå i henvisningen om du har diabetes type I eller type II. 

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

 

Henvisningen blir sendt til:  Universitetssykehuset Nord-Norge, Med.pol., Postboks 101, 9038 Tromsø

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø
Kurset arrangeres på Pingvinhotellet.
 
Arrangør
Blod- og endokrinologisk post, Tromsø, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
Programmet er utviklet ved endokrinologiskseksjon UNN Tromsø. 
Kontakt
Ta gjerne kontakt for mere informasjon med sekretær på Med.pol, Tlf: 776 27336
 

Praktiske opplysninger

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold. Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Pasienthotellets hjemmeside
Telefon 77 75 51 00 (hele døgnet)

Praktiske opplysninger om Tromsø (litt nede på siden)

Innhold

Undervisningsform: Forelesninger, diskusjoner, gruppeundervisning

Undervisere: Diabetessykepleiere, lege, ernæringsfysiolog og bruker.

Kurset har mange og erfarne undervisere, men vår erfaring er at utveksling av erfaringer er en vel så viktig komponent av kurset. Vi forsøker å tilrettelegge for utveksling av erfaring gjennom diskusjoner og gruppeoppgaver.

Læringsmål:

  •  Å bli dyktigere til å tilpasse insulindoser utfra blodsukker, karbohydratinntak og aktivitet
  • Å oppnå bedre blodsukkerkontroll uten flere følinger
  • Å kunne vurdere innholdet av karbohydrater i mat (grunnleggende)
  • Å vite hva diabetes type I er, og hvordan det påvirkes
  • Å kjenne til alt som får blodsukkeret til å stige eller synke
  • Å kjenne til hva som kan føre til komplikasjoner ved diabetes
  • Å kunne gjennomføre tiltak for å håndtere din diabetes best mulig
  • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes
  • Å vite hva en helsekontroll skal omfatte hos deg som har diabetes
  • Å vite hvor du finner informasjon om diabetes

 Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

 Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Behandlingsprogram på UNN

Helsenorge.no sin side om diabetes 1

Diabetesforbundet

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)