Den kompliserte bekkenbunnen

Kurs , 8. og 9. mars 2018

Kurset skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder ved langvarige underlivssmerter, i et helhetlig perspektiv. Kurset skal også gi kunnskap om verktøy og praktiske tiltak som kan brukes i klinisk virksomhet.

Kurset arrangeres annethvert år.

Målgruppe for kurset er fysioterapeuter og leger, sykepleiere og annet
helsepersonell som møter pasienter med smerter og dysfunksjon fra bekken og underliv.

Fyrtårn, Tranøy

Når og hvor

Tid
8. og 9. mars 2018
Klokkeslett
 
Sted
Høgskolen i Oslo og Akershus,
studiested Pilestredet 52: Anna Sethnes hus

Rom: P52-F514.
 
Arrangør
Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved UNN Tromsø, i samarbeid med Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Slik kommer du deg til Pilestredet

Godkjenninger: 


Den norske legeforeningen har godkjent kurset innen følgende spesialiteter: 

  • Allmennmedisin: godkjennes med 13 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
  • Generell kirurgi: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Gastroenterologisk kirurgi: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Fødselshjelp og kvinnesykdommer: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Urologi: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Kursnummer: 32521

Norsk sykepleieforbund (NSF) har godkjent kurset som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Fagforbundet har godkjent kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 13  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har godkjent kurset slik at det kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset teller med 13 timer.

Påmeldingsfrist: 

4. februar 2018 (NB! Bindende påmelding)

Begrenset antall plasser. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.