Den kompliserte bekkenbunnen

Kurs, 8. og 9. mars 2018

Kurset skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder ved langvarige underlivssmerter, i et helhetlig perspektiv. Kurset skal også gi kunnskap om verktøy og praktiske tiltak som kan brukes i klinisk virksomhet.

Kurset arrangeres annethvert år.

Målgruppe for kurset er fysioterapeuter og leger, sykepleiere og annet
helsepersonell som møter pasienter med smerter og dysfunksjon fra bekken og underliv.

Fyrtårn, Tranøy

Når og hvor

Tid
8. og 9. mars 2018
Sted
Kurset arrangeres i Oslo. Nærmere info kommer.
 
Arrangør
Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved UNN Tromsø, i samarbeid med Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Godkjenninger: 

Vi avventer godkjenning av kurset som tellende timer hos NSF, Fagforbundet og DNLF. 

Påmeldingsfrist: 

4. februar 2018 (NB! Bindende påmelding)

Begrenset antall plasser.