Den kompliserte bekkenbunnen

Kurs, 17. til 18. november 2016

Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

Kurset "Den kompliserte bekkenbunnen" skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder for pasienter med kroniske bekkensmerter, i et helhetlig perspektiv. 

Kurset arrangeres annethvert år.

NB - Kurset er nå dessverre fullt, men om du ønsker å sette deg på venteliste kan du følge påmeldingslenka under

Når og hvor

Tid
17. til 18. november 2016
Sted
Akershus sykehus, Oslo

Undervisningsrom 2NNU0 014
 
Arrangør
Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved UNN Tromsø, i samarbeid med Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
Godkjenninger
Kurset er aktuelt for helsepersonell som møter pasientgruppen. Kurset er godkjent med 12 tellende timer av NSF og Fagforbundet. Godkjent av DNLF med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin, samt 12 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning for spesialiteten Fødselshjelp og kvinnesykdommer. 

Målgruppe
Fysioterapeuter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell som møter
pasienter med dysfunksjon i bekken og underliv. 

Kursavgift
Kurset koster 2500,- per person og inkluderer lunsj. Deltagerne må selv dekke reise og eventuelt opphold. 

Program

Dag 1: 


10.30-11.00 Registrering/kaffe

11.00-12.30 Pasienter med Kronisk bekkensmerte; hva er det?
Unni Kirste, Gynekolog/overlege Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus.
 
12.30-12.45  Kaffepause

12.45-14.00 Helhetlig vurdering av pasienter med kroniske bekkensmerter
Gro Killi Haugstad, PhD, Førsteamanuensis. Institutt for Fysioterapi. Høgskolen i Oslo. 

14.00-14.45: Lunsj 

14.45- 15.00 Kronisk bekkensmerter, muskelspenninger og selvopplevde helseplager – presentasjon av masteroppgave.
Anne Tine Vold, spesialist i psykomotorisk fysioterapi UNN

15.00-15.45 Behandling av kronisk bekkensmerte – kirurgens rolle 
Stig Norderval, overlege Dr.Med, spesialist i gastroenterologisk kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.

15.45-16.00 Pause

16.00-17.00 Lokal behandling av smertetilstand i bekken/underliv 
Ingrid Næss, fysioterapeut MSc, Spesialist i Kvinnehelse MNFF. Ahus/Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS.

Legges til rette for felles middag om kvelden, dekkes av den enkelte.

Dag 2: 


09.00-10.00 Smertefullt bekken i et urologisk perspektiv
Tor-Erik Sand, Dr.Med., spesialist i urologi, Akershus universitetssykehus

10.00-10.15 Pause

10.15-11.45 Praktisk øvelse: Helhetlig tilnærming i møte med smertepasienten. Anne Tine Vold, spesialist i psykomotorisk fysioterapi UNN og Cathrine M. Boge-Olsnes spesialfysioterapeut UNN

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.45 Hvordan sjokk/traumer og utviklingstraumer påvirker kroppen Anne Brit Sylvareik Psykofysiologisk psykoterapeut. NFPT, EAP, SEFN.
Nesodden psykoterapi og I Oslo/ Fagerborg Psykoterapi.

13.45-14.45 Seksualitet og samliv hos pasienten med bekkenproblematikk
Jenny Toftner Fysioterapeut under spesialisering Kvinnehelse MNFF og Sexologisk Rådgiver MNFKS

14.45-15.15: Oppsummering og avslutning
Vil du ha mer informasjon om inkontinens og bekkenbunnssykdom?