CFS/ME, Tromsø

Kurs, 2017: 1.-3. februar, 1.-3 mars, 29.-31 mars, 7.-9. juni, Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnosen CFS/ME.

Du ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.
I tillegg møter du fagfolk og andre i samme situasjon.

Temaer vil være:

Informasjon om sykdommen, forløp, prognose.
Aktivitetstilpasning.
Avspenningsøvelser.
Mestring; hvordan leve best mulig med CFS/ME? Hva kan jeg selv gjøre for å ha det bedre?
Erfaringsutveksling mellom deltakerne.
Kosthold og kosttilskudd.

Med forbehold om endringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Påmelding: Kurset inngår som en del av oppfølgingstilbudet ved ME –teamet og du som pasient settes opp på venteliste til dette i forbindelse med samtale der. Kontakt din lege og be om at en kortfattet e-henvisning evt. posthenvisning sendes til: Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, v/ME-teamet UNN, 9038 Tromsø

De fleste kurs inngår som en del av et behandlingsforløp, og man kan settes på venteliste når man er i kontakt med avdelingen.

Pasienten  skal  føres på henvisningen.

Deltakerne vil få innkalling fra aktuell sykehusavdeling.


 

Når og hvor

Tid
2017: 1.-3. februar, 1.-3 mars, 29.-31 mars, 7.-9. juni
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 

Form: Gruppebasert opplæring, 10 deltakere. To samlinger, tre dager første gang og en dag etter et halvt år. Mellom samlingene legges det opp til bruk av nettbasert kurs. Dette vil det bli orientert nærmere om på første samling.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no


Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktisk informasjon fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk v/ME-teamet
Tlf: 77 66 91 63/ 77 66 96 23
eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 71 e-post: Kristin.lernes@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk ved ME-teamet, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST),Brukerrepresentanterog Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø.