CFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsø

Kurs , 2018: 14. mars, 9. mai , Lærings- og mestringssenteret, Tromsø

1-dags kurs for deg som er pårørende til person med har diagnosen CFS/ME.

Du er:
• Er over 18 år
• Er pårørende til en person med diagnosen CFS/ME
• Ønsker å lære mer om sykdommen for å kunne mestre situasjonen som pårørende bedre
• Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i liknende situasjon

Temaer vil være:

  • Informasjon om CFS/ME: Diagnose og utredning, prognose og tiltak.
  • Brukerinnlegg
  • Å være pårørende og ta vare på seg selv.
  • Å være en god støttespiller for den som er syk

Med forbehold om endringer

Velkommen!


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding:
Kurset er et opplæringstilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN Tromsø. Pårørende må henvises til kurset av pasientens fastlege. Henvisningen skal skrives i pasientens navn og inneholde diagnose, hvor og når pasienten er utredet. Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen.

Henvisningen sendes til:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk
Postboks 1
9038 Tromsø

E-henvisning sendes til:
FMRT Rehab post Tromsø

Påmeldingsfrist:
Henvisninger registreres fortløpende. Du vil motta en innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker.

Når og hvor

Tid
2018: 14. mars, 9. mai
Klokkeslett
 
Sted
UNN Tromsø
Nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Tromsø
 
Kontakt
Marianne Kirkbakk
Marianne.Elgaen.Kirkbakk@unn.no 
tlf: 77 75 41 70 
 

Form: Gruppebasert opplæring, 10 deltakere.

Overnatting: Ved behov tilbys overnatting i regi av pasienthotellet
Tlf: 77 75 51 00 E-post:  hotellbooking@unn.no

Kostnader: Oppdaterte satser for egenandel samt refusjon av reise og oppholdsutgifter

Praktisk informasjon fra behandlingssted

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk v/ME-teamet tlf: 77 66 91 63/ 77 66 96 23
eller
Lærings- og mestringssenteret tlf: 77 75 41 70 e-post:
Marianne.Elgaen.Kirkbakk@unn.no

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk ved ME-teamet, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST),Brukerrepresentanterog Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)