Bodø: Kurs i protokoll- og søknadsskriving

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 09.05.2019 , Kvalitets- og utviklingssenteret (KVALUT)

NB! Kursdag for kurs i protokoll- og søknadsskriving for forskere ved Nordlandssykehuset og i Helse Nord er flyttet til torsdag 9. mai 2019.

Pga. liten påmelding og vansker med å få på plass de ønskede foredragsholderne, har vi valgt å flytte kursdato. Vi håper at ny dato for kurset vil kunne passe for flere stipendiater og forskere. Benytt anledningen å få med deg gode tips foran årets søknadsrunde til Helse Nord og andre nasjonale finansieringskilder!

Målgruppen for dette kurset er forskere/postdoktorer innen alle fagfelt, startstipendkandidater og ph.d.-studenter som planlegger å sende søknad om forskningsmidler til Helse Nord 1.9.2019 eller til andre søknadskilder.

Kursprogrammet dekker sentrale tema som er viktig å kjenne til for å skrive gode og konkurransedyktige søknader. Foreleserne er erfarne forskere med erfaring fra vurderingskomitearbeid samt ulike typer studiedesign og metoder. Kurset holdes på norsk.

Kurset er gratis og åpent også for ansatte ved Nord universitetet. Kurset er et heldagskurs og avholdes ved Nordlandssykehuset, Bodø.

Lenke til påmeldingsskjema her

Preliminært program er vedlagt. Oppdatert program vil bli publisert så snart alle foredragsholdere er på plass.

Dersom datoen ikke passer, arrangeres tilsvarende kurs ved UNN, Tromsø den 28. mars.

I etterkant av kurset vil det være mulighet for tid til veiledning av statistiker og forskningsveilederne fra Klinisk forskningsavdeling. Det er mulig å sende inn spørsmål i forkant til e-post klinisk.forskningsavdeling@unn.no Drop-in veiledning/spørsmål er også mulig og velkomment.

Når og hvor

Dato
09.05.2019 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Nordlandssykehuset
 
Arrangør
Kvalitets- og utviklingssenteret (KVALUT)
Klinisk forskningsavdeling 
Kontakt
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Klinisk forskningsavdeling på e-post klinisk.forskningsavdeling@unn.no eller Seksjonsleder Petter Øien ved forskningsseksjonen Petter.Oien@nordlandssykehuset.no
 
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)